KPSS Teknik Forum

Orjinalini görmek için tıklayınız: 2020 KPSS A Grubu Konuları
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
2020 KPSS A Grubu Konuları

2020 KPSS A Grubu Konuları Nelerdir? 2020 KPSS A Grubu Konularını sizler için derledik. Aşağıda 2020 KPSS A Grubunda çıkacak olan konular ve ağırlıkları verilmiştir.
2020 KPSS A Grubu Konuları ve Soruların Konulara Göre Ağırlıkları şu şekildedir:

2020 KPSS A Grubu Kamu Yönetimi Konuları ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Siyaset Bilimi %20
2) Anayasa %15
3) Yönetim Bilimleri %20
4) Yönetim Hukuku %20
5) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15
6) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar) %10

2020 KPSS A Grubu Hukuk Konuları ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Anayasa Hukuku %10
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku) %15
4) Medeni Hukuk %15
5) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) %15
6) Ticaret Hukuku %15
7) İcra ve İflas Hukuku %15

2020 KPSS A Grubu İktisat Konuları ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5
2) Mikro İktisat %30
3) Makro İktisat %25
4) Para-Banka-Kredi %10
5) Uluslararası İktisat %10
6) Kalkınma-Büyüme %10
7) Türkiye Ekonomisi %10

2020 KPSS A Grubu İşletme Konuları ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Temel Kavramlar %10
2) İşletme Yönetimi %25
3) Üretim Yönetimi %25
4) Pazarlama Yönetimi %20
5) Finansal Yönetim %20

2020 KPSS A Grubu Maliye Konuları ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Maliye Teorisi %10
2) Kamu Gelirleri %15
3) Kamu Giderleri %15
4) Kamu Borçları %15
5) Bütçe %15
6) Vergi Hukuku %15
7) Maliye Politikası %15

2020 KPSS A Grubu Muhasebe Konuları ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Genel Muhasebe %70
2) Mali Tablolar Analizi %20
3) İhtisas Muhasebesi (Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Denetim, TFRS, TMS) %10

2020 KPSS A Grubu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Konuları ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55
a) İş Hukuku ve Teorisi (%20)
b) Sosyal Güvenlik Hukuku ve Teorisi (%25)
c) Sosyal Politika (%10)
2) Çalışma Ekonomisi %30
3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15

2020 KPSS A Grubu İstatistik Konuları ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Olasılık ve Stokastik Süreçler %15
2) Matematiksel İstatistik %15
3) Yöneylem Araştırması %5
4) Çok Değişkenli Analizler %10
5) Parametrik Olmayan Testler %5
6) Uygulamalı İstatistik %15
7) Zaman Serileri %5
8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
9) Örnekleme %10
10) Regresyon Analizi %10

2020 KPSS A Grubu Uluslararası İlişkiler Konuları ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %20
2) Uluslararası Hukuk %25
3) Siyasi Tarih %20
4) Uluslararası Güncel Sorunlar %10
5) Uluslararası Örgütler %10
6) Türk Dış Politikası %15 

Kaynak : sinavtime