• Kayıt Ol
 • Oturum Aç
Anket Başlığı: Soruları Beğendiniz Mi ?
Evet
Hayır
[Anket Sonuçlarını Göster]
 
 

KPSS İçin Önemli Coğrafya Soruları

Kpss Teknik    2

  #1
  Soru 1. Karadeniz Bölgesi’nin bazı bölümlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tarım alanlarının sulanabilir olması.
  B) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi.
  C) Deniz etkisine açık olması.
  D) Yer şekillerinin engebeli olması.
  E) Topraklarının verimli olması.  Soru 2. Türkiye’de seracılığın daha çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olmasında;  I.Sulama olanaklarının daha elverişli olması  II.Toprağın seracılığa daha uygun olması  III.Seracılığın daha ucuza yapılabilmesi  IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi olgulardan hangileri daha çok etkilidir?  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV  D) I ve III E) II ve IV  Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölümlerden biridir?  A) Antalya bölümü  B) İç Batı Anadolu  C) Erzurum-Kars bölümü  D) Konya bölümü  E) Güney Marmara bölümü  Soru 4. Doğu Anadolu Bölgesinin iç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almasında;  I.Enlem  II.Denizden uzaklık  III.Yükselti  IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?  A) I ve II B) II C) II ve III  D) III E) I ve III  Soru 5. Türkiye’de iklim koşulları göz önüne alındığında ahşaptan yapılan evlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde en çok görülmesi beklenir?  A) İç Anadolu  B) Akdeniz  C) Karadeniz  D) Doğu Anadolu  E) Ege  Soru 6. Aşağıdaki isimleri yazılı göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?  A) Beyşehir B) Burdur C) Acıgöl  D) Çıldır E) Eğirdir  Soru 7. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde köy yerleşmeleri daha çok dağınık ve küçük mahalleler halindedir.  Bu durumun oluşmasında;  I.Tarım alanlarının dağınık olması  II.Dağların doğrultusu  III.Suyun bol olması  IV.Nüfus yoğunluğunun fazla olması gibi faktörlerden hangileri etkilidir?  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV  D) I ve III E) II ve IV  Soru 8. Aynı tür tarım ürününün Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde farklı zamanlarda olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  A) Toprak çeşidinin farklılığı  B) Yağış miktarlarının farklı olması  C) Enlemlerinin farklı olması  D) Yağışın yıl içindeki dağılışı  E) Bitki örtüsünün farklı olması  Soru 9. Türkiye’deki endüstri kurumlarının büyük çoğunluğunun Marmara Bölgesinde toplanmasında;  I.Nüfus yoğunluğunun fazla olması  II.Ulaşım imkanlarının kolaylığı  III.Enerji üretiminin fazla olması  IV.Yeraltı kaynaklarının zengin olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?  A) I B) II ve III C) III ve IV

  D) II E) I ve III  Soru 10. Karadeniz Bölgesi’nde dağların doğrultusu aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilememiştir?  I.Yağış miktarını  II.Ulaşımı  III.Balıkçılığı  IV.Yerleşmeyi  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I ve III E) II ve IV  Soru 11. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan ova aşağıdakilerden hangisidir?  A) Çarşamba  B) Iğdır  C) Çukurova  D) Adapazarı ovası  E) Ergene havzası  Soru 12. Ege Bölgesinin Menteşe Yöresi’nde nüfusun seyrek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  A ) Yağış miktarının az olması  B ) Yer şekillerinin engebeli olması  C ) İklimin elverişli olmaması  D ) Ortalama yükseltisinin az olması  E ) Deniz etkisine kapalı olması  Soru 13. Sebze tarımı açısından en az elverişli olan bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Bunda;  I.Yıllık ortalama sıcaklığının düşük olması  II.Tarım alanlarının yetersiz olması  III.Toprağın sebzeciliğe elverişli olmaması  IV.Ortalama yükseltisinin fazla olması  gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidir?  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I ve III E) II ve IV  Soru 14.  I.Yıllık yağış miktarları  II.Geniş alüvyal ovaların yer alması  III.Dağların uzanış biçimi  IV.Kış sıcaklığı  Yukarıdakilerden hangileri Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölümünün ortak özelliği değildir?  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I ve III E) II ve IV  Soru 15. Mercimek Türkiye’nin hangi Bölgesinde daha çok yetiştirilmektedir?  A) Akdeniz  B) Marmara  C) İç Anadolu  D) G. Doğu Anadolu  E) D. Anadolu  Soru 16. Makineli tarım, Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yaygınlaştığı halde Karadeniz Bölgesinde yaygınlaşmamıştır. Bu durum Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğinin bir sonucudur?  A) Hayvancılığın gelişmiş olması.  B) Makine kullanımına elverişli tarım alanlarının ……….sınırlı olması.  C) Tarım gelirlerinin yüksek olması.  D) Tarım etkinliklerine elverişli sürenin kısa olması.  E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması.  Soru 17. Türkiye’de Van Gölü çevresinde ve Konya Ova’sında olduğu gibi suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır. Bu tür havzalarının oluşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?  A) Coğrafi konumu  B) Karasallık  C) Eğim fazlalığı  D) Yağış rejimi  E) Yer şekillerinin oluşumu  Soru 18. Yukarı Kızılırmak Bölümü, İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu en az olan bölümüdür.  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir nedeni olamaz?  A) Yükseltinin fazla olması  B) İklimin sert olması  C) Sanayinin yetersiz olması  D) Yüzölçümünün küçük olması  E) Tarım alanlarının sınırlı olması  Soru 19. 1990 sayımına göre Türkiye’de kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. Bu farklılığının en belirgin olarak görüldüğü bölge Marmara Bölgesidir.  Bu durum Marmara Bölgesinin öncelikle hangi özelliğine bağlanabilir?  A) Sanayinin gelişmiş olmasına  B) Boğazların bulunmasına  C) Tarım alanlarının dar olmasına  D) Geçiş iklimine sahip olmasına  E) Ekonomik değeri yüksek ürün çeşidinin az ………olmasına  Soru 20. Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya dik uzanma- sından dolayı nemli hava kütleleri 150-200 km iç kısımlara kadar sokulabilme özelliği göstermektedir.  Buna göre, aşağıda belirtilen yargılardan hangisi bu durumu kanıtlayıcı niteliktedir?  A) Denizli’de Turunçgil tarımının yapılması  B)Bölge içerisinde turizmin gelişmiş olması  C) İzmir Limanı’nın hinterlandının geniş olması  D) Bölgenin, bölümleri arasında farklı iklim tiplerinin görülmesi  E)Bölge içerisinde nüfusun kıyı kesimlerde yoğunlaşması  CEVAP ANAHTARI


  1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.A 11.C 12.B 13.E 14.A 15.D 16.B 17.E 18.D 19.A 20.A
  TELİF: Dokümanlarımızı dosya paylaşım sitelerinden almaktayız. Herhangi bir telif hakkı bulunulması durumunda sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı bulunulması durumunda bizimle iletişime geçildiği taktirde içerik 3 iş günü içerisinde sitemizden kalıcı olarak silinir.

  Cevapla
  #2
  Cevapları farklı bir yerde olursa cok daha iyi olur kendimizi denemiş oluruz.
  Teşekkür ederiz uğraşların ve emeklerin için.
  Ara
  Cevapla
  #3
  teşekkür ederim emeğinize sağlık
  Ara
  Cevapla

Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Hızlı Menü: