Kpss Teknik Forum
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 21,475
» Son Üye: Ozlemguzl
» Toplam Konular: 504
» Toplam Yorumlar: 867

Detaylı İstatistikler

Kimler Çevrimiçi
Toplam: 21 kullanıcı aktif
» 0 Kayıtlı
» 21 Ziyaretçi

 
  KPSS İçin Önemli Coğrafya Soruları
Yazar: Berat Koyuncu - 28.12.2013, Saat: 01:17 - Forum: Testler - Yorumlar (2)

Soru 1. Karadeniz Bölgesi’nin bazı bölümlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?A) Tarım alanlarının sulanabilir olması.
B) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi.
C) Deniz etkisine açık olması.
D) Yer şekillerinin engebeli olması.
E) Topraklarının verimli olması.Soru 2. Türkiye’de seracılığın daha çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olmasında;I.Sulama olanaklarının daha elverişli olmasıII.Toprağın seracılığa daha uygun olmasıIII.Seracılığın daha ucuza yapılabilmesiIV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi olgulardan hangileri daha çok etkilidir?A) I ve II B) II ve III C) III ve IVD) I ve III E) II ve IVSoru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölümlerden biridir?A) Antalya bölümüB) İç Batı AnadoluC) Erzurum-Kars bölümüD) Konya bölümüE) Güney Marmara bölümüSoru 4. Doğu Anadolu Bölgesinin iç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almasında;I.EnlemII.Denizden uzaklıkIII.YükseltiIV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?A) I ve II B) II C) II ve IIID) III E) I ve IIISoru 5. Türkiye’de iklim koşulları göz önüne alındığında ahşaptan yapılan evlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde en çok görülmesi beklenir?A) İç AnadoluB) AkdenizC) KaradenizD) Doğu AnadoluE) EgeSoru 6. Aşağıdaki isimleri yazılı göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?A) Beyşehir B) Burdur C) AcıgölD) Çıldır E) EğirdirSoru 7. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde köy yerleşmeleri daha çok dağınık ve küçük mahalleler halindedir.Bu durumun oluşmasında;I.Tarım alanlarının dağınık olmasıII.Dağların doğrultusuIII.Suyun bol olmasıIV.Nüfus yoğunluğunun fazla olması gibi faktörlerden hangileri etkilidir?A) I ve II B) II ve III C) III ve IVD) I ve III E) II ve IVSoru 8. Aynı tür tarım ürününün Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde farklı zamanlarda olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Toprak çeşidinin farklılığıB) Yağış miktarlarının farklı olmasıC) Enlemlerinin farklı olmasıD) Yağışın yıl içindeki dağılışıE) Bitki örtüsünün farklı olmasıSoru 9. Türkiye’deki endüstri kurumlarının büyük çoğunluğunun Marmara Bölgesinde toplanmasında;I.Nüfus yoğunluğunun fazla olmasıII.Ulaşım imkanlarının kolaylığıIII.Enerji üretiminin fazla olmasıIV.Yeraltı kaynaklarının zengin olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?A) I B) II ve III C) III ve IV

D) II E) I ve IIISoru 10. Karadeniz Bölgesi’nde dağların doğrultusu aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilememiştir?I.Yağış miktarınıII.UlaşımıIII.BalıkçılığıIV.YerleşmeyiA) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I ve III E) II ve IVSoru 11. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan ova aşağıdakilerden hangisidir?A) ÇarşambaB) IğdırC) ÇukurovaD) Adapazarı ovasıE) Ergene havzasıSoru 12. Ege Bölgesinin Menteşe Yöresi’nde nüfusun seyrek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A ) Yağış miktarının az olmasıB ) Yer şekillerinin engebeli olmasıC ) İklimin elverişli olmamasıD ) Ortalama yükseltisinin az olmasıE ) Deniz etkisine kapalı olmasıSoru 13. Sebze tarımı açısından en az elverişli olan bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Bunda;I.Yıllık ortalama sıcaklığının düşük olmasıII.Tarım alanlarının yetersiz olmasıIII.Toprağın sebzeciliğe elverişli olmamasıIV.Ortalama yükseltisinin fazla olmasıgibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidir?A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I ve III E) II ve IVSoru 14.I.Yıllık yağış miktarlarıII.Geniş alüvyal ovaların yer almasıIII.Dağların uzanış biçimiIV.Kış sıcaklığıYukarıdakilerden hangileri Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölümünün ortak özelliği değildir?A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I ve III E) II ve IVSoru 15. Mercimek Türkiye’nin hangi Bölgesinde daha çok yetiştirilmektedir?A) AkdenizB) MarmaraC) İç AnadoluD) G. Doğu AnadoluE) D. AnadoluSoru 16. Makineli tarım, Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yaygınlaştığı halde Karadeniz Bölgesinde yaygınlaşmamıştır. Bu durum Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğinin bir sonucudur?A) Hayvancılığın gelişmiş olması.B) Makine kullanımına elverişli tarım alanlarının ……….sınırlı olması.C) Tarım gelirlerinin yüksek olması.D) Tarım etkinliklerine elverişli sürenin kısa olması.E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması.Soru 17. Türkiye’de Van Gölü çevresinde ve Konya Ova’sında olduğu gibi suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır. Bu tür havzalarının oluşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?A) Coğrafi konumuB) KarasallıkC) Eğim fazlalığıD) Yağış rejimiE) Yer şekillerinin oluşumuSoru 18. Yukarı Kızılırmak Bölümü, İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu en az olan bölümüdür.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir nedeni olamaz?A) Yükseltinin fazla olmasıB) İklimin sert olmasıC) Sanayinin yetersiz olmasıD) Yüzölçümünün küçük olmasıE) Tarım alanlarının sınırlı olmasıSoru 19. 1990 sayımına göre Türkiye’de kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. Bu farklılığının en belirgin olarak görüldüğü bölge Marmara Bölgesidir.Bu durum Marmara Bölgesinin öncelikle hangi özelliğine bağlanabilir?A) Sanayinin gelişmiş olmasınaB) Boğazların bulunmasınaC) Tarım alanlarının dar olmasınaD) Geçiş iklimine sahip olmasınaE) Ekonomik değeri yüksek ürün çeşidinin az ………olmasınaSoru 20. Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya dik uzanma- sından dolayı nemli hava kütleleri 150-200 km iç kısımlara kadar sokulabilme özelliği göstermektedir.Buna göre, aşağıda belirtilen yargılardan hangisi bu durumu kanıtlayıcı niteliktedir?A) Denizli’de Turunçgil tarımının yapılmasıB)Bölge içerisinde turizmin gelişmiş olmasıC) İzmir Limanı’nın hinterlandının geniş olmasıD) Bölgenin, bölümleri arasında farklı iklim tiplerinin görülmesiE)Bölge içerisinde nüfusun kıyı kesimlerde yoğunlaşmasıCEVAP ANAHTARI


1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.A 11.C 12.B 13.E 14.A 15.D 16.B 17.E 18.D 19.A 20.A

Bu konuyu yazdır

  İslam Öncesi Türk Tarihi Soru Ve Cevapları (Test)
Yazar: Berat Koyuncu - 28.12.2013, Saat: 00:04 - Forum: Testler - Yorumlar (4)

1. Orta Asya’da yapılan kazılar sonunda ortaya çıkarılan kumaş parçaları ve altın heykellerden yararlanılarak Türk tarihinin başlangıcı MÖ. 4000′lere kadar götürülmüştür. Ortaya konan her bulgu yeni açıklamaları da beraberinde getirmektedir.

Bu bilgilere göre;

I. Tarih, bilimsel çalışmalara kapalı bir bilim değildir.

II. Elde edilen bulgular tarihin aydınlatılmasında etkili olmaktadır.

III. Türkler dünya kültürünün yaratıcısıdır.

IV. Türkler tarih öncesi dönemde Orta Asya’da yaşamıştır.

V. Maden sanatı Türklerle başlamıştır. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) I, II ve IV B) III ve V C) Yalnız IV

D) I ve IV E) Yalnız III

2. Türklerin Orta Asya’dan yaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneye doğru gitmeleri, kuzeye yapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Güçlü devletlerin bulunması

B) Çin’den uzaklaşılmak istenmesi

C) İklim koşullarının elverişsiz olması

D) Kurultay kararlarının uygulanması

E) Göç yollarına uzak olması3. Büyük Hun hükümdarı Mete, askeri açıdan üstünlük kurmasına karşın, Çin’i doğrudan topraklarına katmamış dışardan baskı altına almayı çıkarları açısından daha uygun görmüştür.

Aşağıdakilerden hangisinin, Mete’yi bu politikayı izlemeye yönelten temel etken olduğu savunulabilir?

A) Çin’e yerleşilmesi durumunda kültürel özelliklerin kaybedileceği düşüncesi

B) Düzenli ordunun kurulmuş olması

C) Batıdaki fetihlere ağırlık verilmesi

D) Çin topraklarının verimsiz olması

E) Mimari çalışmaların yetersiz kalması

4. Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşmada “Çinliler, Hunlara belirlenmiş miktarda ipek, şarap ve diğer çeşitli yiyecekleri her yıl satacak.” maddesi yer almıştır.

Bu maddeye bakılarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Orta Asya’da ipek üretilmediği

B) İpek Yolu’nun Orta Asya’dan geçtiği

C) İki taraf arasında sürekli savaşlar yapıldığı

D) Çinlilerin Hunlara vergi ödemeyi kabul ettiği

E) İki devlet arasında ticari ilişki olduğu5. – Hunların saldırılarından korunmak için Çin Seddi’nin yapılması

- Hunların bir kısmının Orta Asya’dan göç ederek Avrupa Hun Devleti’ni kurması gibi bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamaz?

A) Türkler Çinliler ile savaş yapmıştır.

B) Türkler Çinlilerden daha güçlüdür.

C) Hunlar farklı bölgelerde devletler kurmuştur.

D) Hun-Çin savaşlarının temel nedeni İpek Yolu egemenliğidir.

E) Türkler Orta Asya’dan Avrupa’ya göç etmiştir.6. Uygurlarla ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:

I. Maniheizm dininin benimsenmesi

II. Kendilerine özgü alfabe kullanılması

III. Yönetimde kurultay kararlarının etkili olması

IV. Kağıt ve matbaa tekniğinin gelişmesi

Bunlardan hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak ortaya çıkan gelişmeler olduğu savunulabilir?

A) I ve IV B) Yalnız I C) II ve III

D) Yalnız IV E) Yalnız II7. Orta Asya’da devlet kuran Avarlar 552′de Göktürkler tarafından yıkılınca batıya göç etmek zorunda kaldı. Romanya ve Macaristan topraklarında yeni bir devlet kurdu. Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşları kazanarak yıllık vergiye bağladı. Daha sonra İstanbul’u kuşattıysa da başarılı olamadı.

Bu bilgilere göre Avarlar ile ilgili olarak hangi yargıya varılamaz?

A) Hem Asya’da hem de Avrupa’da egemenlik kurmuştur.

B) Savaşçı özelliklerini korumuştur.

C) Avrupa’daki hakimiyeti uzun süre devam etmiştir.

D) Ekonomik açıdan kazanç sağlamıştır.

E) Askeri açıdan başarısız sonuçlanan girişimlerde de bulunmuştur.8. — Uygurlar

— Hazarlar

— Karluklar

gibi Türk topluluklarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yerleşik yaşama geçmeleri

B) Eski inançlarını terkederek yeni bir dini inancı benimsemeleri

C) Siyasi varlıklarını Avrupa’da devam ettirmeleri

D) Müslüman-Araplarla savaşmaları

E) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları9. Göktürk Devleti’nin batı kanadını yöneten İstemi Yabgu’nun oğlu Tardu, babası gibi güçlü bir kişiydi. Ancak devletin başına geçmek istemesi iç karışıklığa yol açtı. Çinliler bu durumdan yararlanarak Göktürklerin içişlerine karıştı. Devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.

Bu bilgiye göre, Türk devletlerinin parçalanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin güçlü olmaması

B) Devletin törelere göre yönetilmesi

C) Fetih yapılmaması

D) Kesin bir veraset kuralının olmaması

E) Hakanın yetkilerinin kısıtlanması10. Uygurlarda hanedan dışından olanların da hükümdar olabilme hakkı vardı. Ancak bu konuda hükümdarın seçilmesine kurultay karar verirdi.

Yalnızca bu bilgiden hangi sonuç çıkarılabilir?

A) Kurultayın toplanması hükümdarın isteği ile olur.

B) Kurultayın toplanması belirli zamanlarda olmaktadır.

C) Kurultayın geniş yetkileri vardır.

D) Tahta geçebilmek için mutlaka hükümdarın çocuğu olmak zorunludur.

E) Kurultayın tek görevi hükümdarın seçimi yapmaktır.11. İslam öncesi Türk toplulukları genelde göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.

Türklerin göçebe yaşam biçimini benimsemesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Farklı kültürlerden etkilenmeleri

B) Gittikleri bölgelerde kültürel kimliklerini kaybetmeleri

C) Anıtsal nitelikli eserler yapmamaları

D) Değişik yerlerde devletler kurmaları

E) Veraset anlayışı nedeniyle saltanat kavgaları yaşamaları12. İslam öncesi Türk devletlerinin,

I. Yönetimde Hakanın yanında kurultayın da etkili olması

II. Orhun Anıtlarının yazılması

III. Töre adı verilen hukuk kurallarının uygulanması

gibi özelliklerinden hangilerinin Türk kültürünün günümüze kadar gelmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

Bu konuyu yazdır

  Kpss Tarih , Bazı İlkler
Yazar: Berat Koyuncu - 27.12.2013, Saat: 18:45 - Forum: Ders Notları - Yorumlar (3)

BAZI İLKLER!!!!!

*İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.

*İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.

*Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler'in anavatanı olmuştur.

*İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.

*Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir.

*İlk Havaalanımız,1912 Yeşilköy Havaalanı

*İlk başbakanımız İsmet İnönüdür.

*TBMMnin ilk başkanı Fethi Okyardır.

*Türkiye dışarıya ilk olarak G. Koreye asker göndermiştir.

*Türkiyede ilk uçak fabrikası Kayseride açıldı.

*İlk Türk uçağı Mavi Işıktır(Kayseri/1979)

*İlk hava şehidimiz Fethi Beydir.

*Türkiyede öldürülen ilk başbakan Nihat Erimdir.

*Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistandır.

*Osmanlı Devletinin ilk bankası Banka-i De Saadettir.(İstanbul Bankası)

*İlk TSE belgesi Yıldırım Bayezid devrinde çıkarılmıştır.

*Türkiyede baskı tekniğini ilk kez İbrahim Müteferrika kurmuştur.

*En uzun süre tahtta kalan padişah, Kanuni, 46 yıl.

*Türkiyede ilk milletvekili seçimleri I. Meşrutiyette yapıldı.

*Türkiyede taşkömürünü ilk defa Uzun Mehmet bulmuştur.

*En kısa süre tahtta kalan padişah V. Murat, 5 ay.

*İlk uçağımız, 1912 Mehmet Reşat’ın cülus töreninde kullanıldı

*Halifelik Osmanlı'ya ilk kez Ridaniye Savaşı'ndan sonra geçmiştir.

Bu konuyu yazdır

  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları
Yazar: Berat Koyuncu - 27.12.2013, Saat: 18:32 - Forum: Ders Notları - Yorumlar (2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLARI

1. İSMET İNÖNÜ

2. ALİ FETHİ OKYAR

3. MAHMUT CELAL BAYAR

4. REFİK SAYDAM

5. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU

6. RECEP PEKER

7. HASAN SAKA

8. ŞEMSETTİN GÜNALTAY

9. ADNAN MENDERES

10. CEMAL GÜRSEL

11. SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ

12. SÜLEYMAN DEMİREL

13. NİHAT ERİM

14. FERİT MELEN

15. NAİM TALU

16. BÜLENT ECEVİT

17. SADİ IRMAK

18. BÜLENT ULUSU

19. TURGUT ÖZAL

20. YILDIRIM AKBULUT

21. MESUT YILMAZ

22. TANSU ÇİLLER

23. NECMETTİN ERBAKAN

24. ABDULLAH GÜL

25. RECEP TAYYİP ERDOĞANEk Dosyalar
.pdf   TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLARI.pdf (Dosya Boyutu: 141.28 KB / İndirme Sayısı: 144)
Bu konuyu yazdır

  Atatürk'ün Sözleriyle Atatürk İlkeleri
Yazar: Berat Koyuncu - 27.12.2013, Saat: 18:02 - Forum: Ders Notları - Yorumlar (4)

(HİÇBİR SAYFADA YOK ATATURKUN 100 SÖZÜ VE İLGİLİ OLDUĞU İLKE SÜPER BİR NOT LÜTFENNNNN PAYLAŞALIMMMM)

ATATÜRK’ÜN SÖZLERiYLE ATATÜRK iLKELERi

ATATÜRK’ÜN SÖZLERiYLE
ATATÜRK iLKELERi
1. Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yasamıs
ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmis bir
kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz
yasamamıstır, yasayamaz ve yasamayacaktır
Milliyetçilik
2. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar
ülkeleri düzeyine çıkaracagız, milletimizi en genis
refah araç ve kaynaklarına sahip kılacagız. Milli
kültürümüzü çagdas uygarlık düzeyinin üstüne
çıkaracagız.
nkılapçılık (Devrimcilik)
3. Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve sümullü
(kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmustur. Bunu
aramak, tetkik etmek, Türkiye’ye ve cihana bildirmek
bizler için bir borçtur. Türk çocugu ecdadını
tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde
kuvvet bulacaktır.
Milliyetçilik
4. Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti,
seyhler, müritler memleketi olamaz. En dogru, en
hakiki yol medeniyet yoludur.
Laiklik
5. Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktıgım
gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk
Milletinin asaletinden dogan ve benim vicdanımı
dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı.
Milliyetçilik
6. Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve serefli bir millet
olarak yasamasıdır. Türk’ün haysiyeti, izzetinefis ve
kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet
esir yasamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh,
ya istiklal, ya ölüm!
Milliyetçilik
7. dare usulümüz kayıtsız sartsız hakimiyetine sahip
olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare
etmesi esasına müstenittir.
Cumhuriyetçilik - Halkçılık
8. Artık, hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık
kalmamıstır. Hükümet millettir ve millet hükümettir.
Cumhuriyetçilik - Halkçılık
9. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun,
bagımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık
karsısında usak olmak mevkiinden yüksek bir
muameleye layık olamaz.
Milliyetçilik
10. Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar
halinde degil, aksine varlıkları ve çalısmalarının
sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.
Halkçılık
11. Milli servetin dagıtımında daha mükemmel bir adalet
ve emek sarfedenlerin daha yüksek refahı, milli
birligin muhafazası için sarttır. Bu sartı daima göz
önünde tutmak, milli birligin temsilcisi olan devletin
mühim vazifesidir.
Halkçılık
YEDKLM 3
YEDKLM KPSS DERGS
12. Dünyada her sey için, medeniyet için, basarı için en
hakiki mürsit (yol gösterici) ilimdir, fendir.
Laiklik - nkılapçılık
13. Gözlerimizi kapayıp tek basımıza yasadıgımızı
düsünemeyiz Memleketimizi bir çember içine alıp
dünya ile alakasız millet olarak medeniyet düzeyinin
üzerinde yasayacagız.
nkılapçılık (Çagdaslasma)
14. Medeniyet yolunda basarı, yenilikleri kavrayıp
uygulama alanında basarılı olmak için tek ilerleme
ve gelisme yolu budur.
nkılapçılık (Devrimcilik)
15. Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karsı degil
birbirinin tamamlayıcısıdır.
Devletçilik
16. Artık duramayız. Behemehal ileri gidecegiz. Geriye
ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz.
Millet açıkça bilmelidir; medeniyet öyle bir kuvvetli
atestir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.
nkılapçılık
17. Hükümetin varlıgının sebebi, memleketin asayisini,
milletin huzur ve rahatını temin eylemektir. Bütün
memlekette gerçek bir asayis hakim olmalıdır. Millet
büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih
bulunmalıdır.
Halkçılık
18. Siyasi ve fikri hayatta oldugu gibi iktisadi islerde de,
fertlerin tesebbüsleri neticesini beklemek dogru
olamaz. Mühim ve büyük isleri ancak milletin toplam
servetine ve devletin bütün teskilat ve kuvvetine
dayanarak milli egemenligin uygulanmasını ve
yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin
mümkün oldugu kadar üzerine alıp basarması tercih
olunmalıdır.
Devletçilik
19. Her fert, istedigini düsünmek, istedigine inanmak,
kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak,
mensup oldugu bir dinin icaplarını yapmak veya
yapmamak hak ve hürriyetine maliktir.
Laiklik
20. Türk milletinin yürümekte oldugu terakki ve
medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttugu
mesale, müspet ilimdir.
Laiklik - nkılapçılık
21. Yaptıgımız ve yapmakta oldugumuz inkılapların
gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen
çagdas ve bütün ruhu ve görünümleriyle medeni bir
toplum haline getirmektir.
nkılapçılık - Halkçılık
22. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel
mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilimin rehberligini
kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.
nkılapçılık - Laiklik
23. Türk milleti uygarlıgın bugünkü gelismelerinden
feyiz ve ilham almıs aydın evlatlarının yönetim ve
öncülügünde, geçmiste kaçırılan fırsatların
dogurdugu gecikmeleri telafi çaresini bulmakta
gecikmeyecektir.
nkılapçılık
24. Gaye, sınıf mücadelesi yerine ictimai tesanüdü
(Sosyal dayanısmayı) saglamaktır.
Halkçılık
25. Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır.
Halkçılık

26. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici
olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah,
mutluluk ve zenginlige layık olan köylüdür.
Halkçılık
27. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek esitlik ve
adaletin devamlı sekilde saglanması ve korunması
ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli
egemenligin kurulmus bulunmasına baglıdır.
Bundan doyalı hürriyetinde esitliginde adaletinde
dayanak noktası milli egemenliktir.
Cumhuriyetçilik
28. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karsısında
zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur.
Cumhuriyetçilik
29. Her türlü basarının sırrı, her türlü kuvvetin, kudretin
gerçek kaynagı, milletin kendisi olduguna
kanaatimiz tamdır.
Cumhuriyetçilik - Halkçılık
30. Ulus, uluslar arası genel mücadele alanında yasama
nedeni ve güç nedeni olacak iklim ve aracın ancak
çagdas uygarlıkta bulunabilecegini bir degismez
gerçek olarak kabul etmistir.
nkılapçılık
31. Türk milleti bagımsız yasamıs ve bagımsızlıgı
varolmanın yegane kosulu olarak kabul etmis cesur
insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür
olmadan yasamamıstır, yasayamaz ve
yasayamayacaktır.
Milliyetçilik
32. Özgürlük ve bagımsızlık benim karakterimdir. Ben
milletimin en büyük ve ecdadımın en degerli mirası
olan bagımsızlık askı ile dolu bir adamım.
Milliyetçilik
33. Türk milletinin istidatı ve kati kararı medeniyet
yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
nkılapçılık - Çagdaslasma
34. Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir.
Cumhuriyetçilik - Halkçılık
35. Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir.
Çünkü Türk milleti geçirdigi nihayetsiz badireler
içinde, ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının,
menfaatlerinin yani bugün kendi milliyetini yapan
her seyin dili sayesinde muhafaza olundugunu
görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir.
Milliyetçilik
36. Bizim nokta - i nazarımız; kuvvetin , kudretin, hakim
idarenin dogrudan dogruya halka verilmesidir.
Halkçılık - Cumhuriyetçilik
37. Halk idaresinin bütün kapsayıcı anlamıyla layık
oldugu gelisme derecesine erisebilmesi
siyasetimizin gereklerindendir.
Halkçılık - Cumhuriyetçilik
38. Biz memleket halkı fertlerinin ve çesitli sınıf
mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve
mahiyette görürüz; hepsinin menfaatlerinin aynı
derecede ve aynı esitçilik duygusuyla teminine
çalısmak isteriz.

39. Bizim bildigimiz demokrasi bilhassa siyasidir; Onun
hedefi milletin idare edenler üzerindeki murakabesi
sayesinde, siyasi hürriyeti temin etmektir.
Halkçılık
40. Bence bizim milletimiz, birbirinden çok farklı
menfaatleri takip edecek ve bu itibarla birbiriyle
mücadele halinde buluna gelen çesitli sınıflara sahip
degildir. Mevcut sınıflar birbirlerine ihtiyaç duyan ve
kendilerine ihtiyaç duyulan mahiyettedir.
Halkçılık
41. Egitim ve ögretimi birlestirmedikçe aynı fikirde, aynı
zihniyette fertlerden kurulu bir millet yapmaya imkan
aramak abesle ugrasmak olmaz mı idi? Dünya
medeniyet ailesinde saygı toplayan bir yerin sahibi
olmaya layık Türk Milleti, evlatlarına verecegi egitimi
mektep ve medrese adında birbirinden büsbütün
baska iki çesit kurulusa bölmeye katlanabilir miydi?
Laiklik
42. Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamıyla medeniyetin
saçtıgı ısık karsısında filan veya falan seyhin
irsadıyla maddi ve manevi saadet arayacak kadar
ilkel insanların medeni Türk toplumunda
varolabilecegini asla kabul etmiyorum.
Laiklik
43. Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için
yüzkarasıdır.
Laiklik
44. Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilemez, ferdin
tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.
Laiklik
45. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine
uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz.
Düsünüse ve düsünceye muhalif degiliz.
Laiklik
46. Biz sadece din islerini, millet ve devlet isleriyle
karıstırmamaya çalısıyoruz.
Laiklik
47. Milletimizin amacı milletimizin ideali tam manasıyla
medeni bir toplum olmaktır.
Çagdaslasma
48. Medeniyet yolunda yürümek ve basarılı olmak,
yasamak için sarttır. Bu yol üzerinde duranlar veya
bu yol üzerinde ileriye degil, geriye bakmak
bilgisizliginde ve gafletinde bulunanlar, medeniyetin
coskun seli altında bogulmaya mahkumdurlar.
Çagdaslasma
49. (Memleketin kurtulusu için) Efendiler, bu durum
karsısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete
dayanan, kayıtsız sartsız, bagımsız yeni bir Türk
devleti kurmak!
Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik
50. Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve serefli bir
millet olarak yasamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklale
sahip olmakla gerçeklestirilebilir.
Milliyetçilik
51. Unutulmalıdır ki, milletin hakimiyetini bir sahısta
veyahut mahdut eshasın elinde bulundurmakta
menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vardır.
Cumhuriyetçilik

52. Bizim telakkimize göre, siyasi kuvvet, milli irade ve
egemenlik, milletin bütün halinde müsterek
sahsiyetine aittir, birdir. Taksim edilemez, ayrılamaz
ve baskasına bırakılamaz.
Cumhuriyetçilik
53. Ben gerektigi zaman en büyük hediyem olmak üzere
Türk milletine canımı verecegim.
Milliyetçilik
54. Her türlü muvaffakiyet sırrının, her nevi kuvvetin,
kudretin hakiki kaynagının, milletin kendisi
olduguna kanaatimiz tamdır.
Milliyetçilik
55. Türk…Ögün, çalıs, güven
Milliyetçilik
56. Böyle evlatlara ve böyle evlatlardan müreffeh
ordulara malik bir millet elbette hakkını ve
bagımsızlıgını bütün manasıyla muhafaza etmege
muvaffak olacaktır. Böyle bir milleti
bagımsızlıgından mahrum etmege kalkısmak hayal
ile vakit geçirmektir.
Milliyetçilik
57. Bazı kimseler zamanın yeniliklerine uymayı kafir
olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır.
Laiklik
58. Ey Türk gençligi! Birinci vazifen Türk istiklal ve
cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa
etmektir. Muhtaç oldugun kudret damarlarındaki asil
kanda mevcuttur.
Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik
59. ntisap etmekle bahtiyar oldugumuz slam dinini,
asırlardan beri alısılmıs oldugu üzere bir siyaset
vasıtası mevkiinden kurtarmak ve yükseltmenin
elzem oldugu hakikatini müsahade ediyoruz.
Laiklik
60. Mazinin kararsız, çürümüs zihniyeti ölmüstür. Bütün
dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini,
serefini tanıtmaga kadirdir.
Milliyetçilik
61. Bilelim ki milli benligini bilmeyen milletler baska
milletlere yem olurlar.
Milliyetçilik
62. Mukaddes inançlarımızı ve vicdanlarımızı çaprasık
ve degisken olan ve her türlü menfaat ve ihtirasların
tecellisine sahne olan siyasetten ve siyasetle ilgili
bütün hususlardan bir an evvel ve kesin olarak
kurtarmak milletin, dünya ve ahiret saadetinin
emrettigi bir zarurettir.
Laiklik
63. Artık bugün demokrasi fikri, daima yükselen bir
denizi andırmaktadır. Yirminci asır, birçok müstebit
hükümetlerin, bu denizde boguldugunu görmüstür.
Halkçılık
64. Bütün bos ve temelsiz sözleri ortadan kaldırmak
lazımdır. Sapka giyelim mi, giymeyelim mi gibi
sözler manasızdır. Sapka da giyecegiz, batının her
türlü medeni eserlerini de alacagız. Medeni olmayan
insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaga
maruzdurlar.
nkılapçılık (Çagdaslasma)
65. Medeniyetin coskun seli karsısında mukavemet
bosunadır. Ve o, gafil ve itaatsizler hakkında çok
amansızdır.
Çagdaslasma
66. Hiç süphe yok, devletimizin ebedi müddet yasaması
için, memleketimizin kuvvetlenmesi için, milletimizin
refah ve mutlulugu için hayatımız, namusumuz,
serefimiz, gelecegimiz için ve bütün ulusal
kavramlarımız ve nihayet her seyimiz için mutlaka en
kıskanç hislerimizle, bütün uyanıklıgımızla ve bütün
kuvvetimizle milli egemenligimizi muhafaza ve
müdafaa edecegiz.
Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik

67. Müslümanlıgın, yüzyıllardan beri yapılageldigi üzere
bir siyaset vasıtası olarak kullanılmaktan
kurtarılmasının ve yüceltilmesinin sart oldugu
gerçegini de görmüs bulunuyoruz.
Laiklik
68. Efendiler, milletimizin basına giymekte oldugu,
cahillik, gaflet, taassup, yenilik ve medeniyet
düsmanlıgının belirgin isareti gibi görülen fesi
atarak onun yerine bütün medeni dünyaca baslık
olarak kullanılan sapkayı giymek ve böylece, Türk
milletinin medeni toplumlardan zihniyet bakımından
da hiçbir ayrılıgı bulunmadıgını göstermek
kaçınılmaz oluyordu.
nkılapçılık
69. Görülüyor ki her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek
temel görüse dayanarak yararlanırız. O görüs sudur:
Türk milletini medeni dünyada, layık oldugu mevkiye
yükseltmek, Türkiye Cumhuriyetini sarsılmaz
temeller üzerinde her gün daha çok güçlendirmek ve
bunun için de istibdat fikrini öldürmek.
Milliyetçilik - nkılapçılık
70. (Büyük taarruz ve baskomutanlık meydan
muharebesi hakkında) Bu eser Türk milletinin
hürriyet ve istiklal düsüncesinin ölümsüz bir
abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir
ordunun baskomutanı oldugumdan, mutluluk ve
bahtiyarlıgım sonsuzdur.
Milliyetçilik
71. Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karısılmaz,
bununla beraber, hiçbir piyasa basıbos degildir.
Devletçilik
72. Türkiye’de “muayyen bir dinin merasimi de
serbesttir: yani ayin hürriyeti masundur. Tabiatiyla
ayinler asayis ve genel adaba aykırı olamaz, siyasi
gösteri seklinde de yapılamaz.”
Laiklik
73. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye
degil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye
layıksın.
Milliyetçilik - Halkçılık
74. Memleketin basında Ortaçagın en insafsız belası
olarak hala musallat duran asarın kaldırılmasını yüce
meclise teklif edebilecek bir ekonomik seviyeye
cumhuriyet idaresinin bir senede ulasmıs olması,
cidden memnuniyet vericidir.
Halkçılık
75. Her Türk çiftçinin ailesinin geçinecegi ve çalısacagı
topraga sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın
saglam temeli ve bayındır hale getirilmesi su
esastadır.
Halkçılık
76. Kuvvet birdir; oda milletindir.
Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik
77. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh
bütün vatandır.
Milliyetçilik
78. Bizim egitim sistemimiz eskiden çok farklı olacaktır.
“Milli” olacaktır. Milli dehamız ancak milli
kültürümüz aracılıgıyla gelistirilebilir.
Milliyetçilik
79. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.
Milliyetçilik
80. Okul sayesinde, okulun verecegi ilim ve fen
sayesindedir ki, Türk Milleti, Türk sanatı, Türk
iktisadiyatı, Türk siir ve edebiyat bütün
güzellikleriyle gelisir.
Milliyetçilik - Akılcılık ve Bilimsellik

81. Ben yasayabilmek için mutlaka bagımsız bir milletin
evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bagımsızlık
bence bir hayat meselesidir.
Milliyetçilik
82. Bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlıgını ve
bagımsızlıgını talep etmemistir. Allah’ın emrettigi
sey, kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür
edinmeleridir.
Laiklik
83. Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.
Milliyetçilik
84. Öyle istiyorum ki, Türk dili bilim yöntemleriyle
kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar,
bütün terimleriyle çogunlugun anlayabilecegi güzel,
ahenkli dilimizi kullansınlar.
Milliyetçilik
85. Yurtta sulh, cihanda sulh.
Halkçılık - nsan ve nsanlık ilkesi
86. Medeniyetin emir ve talep ettigini yapmak insan
olmak için yeterlidir.
Çagdaslasma
87. Çalısmak demek, bosuna yorulmak, terlemek
degildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve
her türlü uygar buluslardan azami derece istifade
etmek zorunludur.
Çagdaslasma
88. Biz kimsenin düsmanı degiliz, yalnız insanlıgın
düsmanı olanların düsmanıyız.
nsan ve nsanlık sevgisi
89. Milli mücadelelere sahsi hırs degil, milli ideal, milli
onur sebep olmustur.
Milliyetçilik
90. Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri
kalmasını talep etmemistir. Allah’ın emrettigi sey,
kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür
edinmeleridir.
Laiklik
91. Giristigimiz büyük islerde, milletimizin yüksek
kabiliyet ve yüksek sagduyusu baslıca rehberimiz ve
basarı kaynagımız olmustur.
Milliyetçilik
92. Gerektiginde vatan için tek bir fert gibi yekpare azim
ve karar ile çalısmasını bilen bir millet elbette büyük
bir gelecege layık ve aday olan bir millettir.
Milliyetçilik
93. Okul genç beyinlere insanlıga saygıyı, millet ve
ülkeye sevgiyi, bagımsızlık onurunu ögretir.
Milliyetçilik - nsanlık sevgisi
94. Cumhuriyet fikir serbestligi taraftarıdır. Samimi ve
mesru olmak sartıyla her fikre saygı duyarız.
Halkçılık - Cumhuriyetçilik
95. Bu millete çok sey ögretebildim ama onlara usak
olmayı ögretemedim.
Milliyetçilik
96. Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel
sanatları seven, fikir terbiyesinde oldugu kadar
beden terbiyesinde de kabiliyeti artmıs ve yükselmis
olan erdemli, kudretli bir nesli yetistirmek ana
siyasetimizin açık dilegidir.
Çagdaslasma

97. Ordumuz, Türk birliginin, Türk kudret ve
kabiliyetinin, vatanseverliliginin çeliklesmis bir
ifadesidir.
Milliyetçilik
98. Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini
kabul ediyoruz. Bizim ahenktar, zengin lisanımız
yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.
nkılapçılık - Milliyetçilik
99. Kendiniz için degil, baglı bulundugunuz ulus için
elbirligi ile çalısınız. Çalısmaların en yüksegi budur.
Milliyetçilik
100.Ülkesini ve yüksek istiklalini korumasını bilen Türk
milleti, dilini de yabancı diller boyundurugundan
kurtarmalıdır.
Milliyetçilik

Bu konuyu yazdır

  ÖSYM 2014 Kpss Başvuru Tarihleri Yayınladı
Yazar: Berat Koyuncu - 27.12.2013, Saat: 17:35 - Forum: Sınav Tüyoları - Yorum Yok

Ösym Bugun Yaptığı Güncellemeyle 2014 Sınav Takminde başvuru tarihlerini ve başvuru merkezlerini açıkladıattachment.php?aid=1
attachment.php?aid=2
attachment.php?aid=3
attachment.php?aid=4
attachment.php?aid=5
image.php?id=3748ScreenHunter_6.jpgEk Dosyalar Ekran Görüntüleri
                   
Bu konuyu yazdır

  Pratik Anayasa Notları
Yazar: Berat Koyuncu - 27.12.2013, Saat: 02:19 - Forum: Ders Notları - Yorumlar (9)

(MÜTHİŞ PRATİK ANAYASA NOTLAR HİÇBİR SAYFADA YOK LÜTFENNNNN PAYLAŞALIMMMM)

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?
1924 Anayasası
3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?
1787 ABD anayasası
4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?
1808 Sened-i Ittifak
5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?
1982 Anayasası
6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?
Normlar Hiyerarşisi
7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aiddir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi
8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?
5 yıl
9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?
15 gün
10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?
Bütçe Kanunu
11. Kanunlar nerede yayınlanır?
Resmi Gazete
12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?
Bakanlar kurulu ve milletvekilleri
13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?
Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.
14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?
Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler
15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aiddir?
Bakanlar Kurulu
16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?
Yönetmelik
17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?
Abdülmecid Sultan
18. Osmanlı’da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?
1839 Tanzimat Fermanı
19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?
Nizamiye Mahkemeleri
20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?
1856 Islahat Fermanı
21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
22. Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?
1928
23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?
1937
24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?
1946)
25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?
Milli Birlik Komitesi
26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?
1971 – 1973 ara rejimi
27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?
1924 Anayasası
28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?
Anayasa Mahkemesi
29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?
1961 Anayasası
31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller
32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?
Meclis üye tamsayısının 1/3′ü
33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?
TBMM üye tamsayısının 2/3′ünün kabul etmesi
34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?
Yasama sorumsuzluğu
35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?
Ekim ayı – Yasama yılı
36. TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının (550) 1/3′üdür.
37. TBMM’nin karar yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının ¼’ünün 1 fazlasıdır.
38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?
Diğer bir bakana
39. TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?
TBMM içtüzüğü
40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?
Anayasa Mahkemesi
41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir?
TBMM
42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir?
Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı
43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?
Meclis Başkanı
44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?
1. Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru
45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?
1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensubları
46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?
Yüksek Seçim Kurulu
47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?
Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.
48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM
49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur?
TBMM seçimleri yeniler
50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?
- Meclis Başkanı – Başkanvekilleri – Katib üyeler – İdare amirleri
52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?
- Türkiye vatandaşı olmak – 40 yaşını doldurmuş olmak – Yüksek öğrenim yapmış olmak – Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak – Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak
53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?
- Türkiye vatandaşı olmak – 25 yaşını doldurmuş olmak – İlköğretim mezunu olmak – Mahcur olmamak – Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak – Kamu hizmetinden yasaklı olmamak – Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak – Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak – Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak
54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aiddir?
Cumhurbaşkanı
55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur?
Bakanlığı düşer.
56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?
Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.
57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?
Karşı imza ilkesi
58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM’den güvenoyu alamazsa ne olur?
Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.
59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?
1) Bakanlar Kurulu’nun kuruluşta güvenoyu alamaması
2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi
3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun vazife sırasında güvenoyu alamaması
4) Başbakanın istifa etmesi
5) Yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?
20 milletvekilinin imzası gerekir.
61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?
Yargıtay Genel Kurulu
62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?
- Kesin hüküm sayılır. – Temyize gidilemez. – İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. – İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.
- Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.
- İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi’nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez.
- Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.
63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde ibtal davası açılabilir?
- Kanun
- Kanun Hükmünde Kararname
- TBMM içtüzüğü
64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?
Yüksek Askeri Şura kararları
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler.
Sıkıyönetim komutanının kararları
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
Memura verilen uyarma ve kınama cezaları
65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?
Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gereki
66.Para basılmasına kim karar verir?
TBMM
67. Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?
Hükümet kendiliğinden düşer.
68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?
Adalet Bakanı
İçişleri Bakanı
Ulaştırma Bakanı
69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?
TBMM’ye karşı
70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?
Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.
71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
Başbakan
72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna
73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?
Anayasa Mahkemesi
Danıştay
Yargıtay
Askeri Yargıtay
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?
Mali kaynakların yeterliliği
75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?
Temsilde adalet
İdarede istikrar
76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?
18 yaş
77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?
Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.
78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?
Danıştay
79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?
Uyuşmazlık Mahkemesi
80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?
Adalet Bakanı
81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?
İnkılab kanunları
82. 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?
1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun
4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.
5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun
6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun
8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun
83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?
Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.
84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?
176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.
85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?
Anayasaya dahil değildir.
86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?
Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.
87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?
Soru
88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?
367
89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?
YÖK
90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?
Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.
91. Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?
- Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi – Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.
- Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması – Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması
92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?
1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.
93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?
60 gün
94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?
10 gün
95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?
Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.
96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir?
60 gün
97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?
7 (3/5 çoğunluk)
98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir?
Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.
99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?
Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.
100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?
Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

Bu konuyu yazdır

  Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yazar: Berat Koyuncu - 27.12.2013, Saat: 01:50 - Forum: Forum Kuralları - Yorum Yok

1- Konu başlığının, konunun içeriğini belli edecek şekilde olmasına özen gösteriniz. Forumun düzeni, görüntü kirliliği oluşmaması, aranan bir konunun daha kolay bulunması açısından bu madde çok önemlidir.

Örneğin tarih dersinden sorular soracaksınız.
Yanlış örnek: sorularım vaar (yada benzerleri: soru, yapamadım, nasıl vb.)
Doğru örnek: Tarih sorularım var (yada benzerleri: tarih soruları)

Belirli bir konuda tek bir sorunuz olduğunu düşünelim. Örneğin denklemler ile ilgili:
Yanlış örnek: şu soruma bir bakar mısınız? (yada benzerleri: anlamadım!, help?, acil bakın)
Doğru örnek: Denklemler – soru (yada benzerleri: Denklem sorusu, Matematik soru – denklemler)


2-Konu başlığında harfleri ve noktalama işaretlerini ardı ardına sıralamamaya özen gösteriniz.

Yanlış örnek: matematik sorularımmmmmm yada mat yardımmmmmmmm
Doğru örnek: Matematik soruları

Yanlış örnek: Matematik sorularım ????????? yada Mat sorularım üzgün(((
Doğru örnek: Matematik sorularım ?

3- Konu başlığının Türkçe yazım kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Türkçe karakterleri ve sesli harfleri kullanmaktan kaçınmayalım. Türkçemizi güzel kullanalım.

Yanlış örnekler: dnkmler, prblemler, kımlık cesıtlerı
Doğru örnekler: Denklemler, Problemler, Kimlik çeşitleri

4- Tamamı büyük harflerden oluşan konu başlığı açmayınız.

Bu konuyu yazdır

  Vatandaşlık Konu Anlatım Ebim Yayınları
Yazar: Berat Koyuncu - 27.12.2013, Saat: 01:08 - Forum: Ders Notları - Yorumlar (10)


Ders

VATANDAŞLIK

Aciklama

Vatandaşlık Konu Anlatım Ebim Yayınları  

Dosya_turu

WİNRAR


Indirme_linki

https://yadi.sk/d/lsgdWJ55cUNue


Dipnot: : Linkleri İndirebilmeniz İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız .


Uyari

Dikkat: : Telif Hakkı Bulunan Ders Notları Lütfen Bizlere Bildirin


Bu konuyu yazdır

  Cagdas Türk ve Dünya Tarihi
Yazar: Berat Koyuncu - 26.12.2013, Saat: 19:10 - Forum: Ders Notları - Yorumlar (4)


Ders

TARİH

Aciklama

Cagdas Türk ve Dünya Tarihi

Dosya_turu

WİNRAR


Indirme_linki

http://yadi.sk/d/DbKyLlqlF2evK


Dipnot: : Linkleri İndirebilmeniz İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız .


Uyari

Dikkat: : Telif Hakkı Bulunan Ders Notları Lütfen Bizlere Bildirin


Bu konuyu yazdır

  Tarih: 13.12.2018, 05:52