Forum Gündemi:

Konu Başlığı : Atatürk'ün Sözleriyle Atatürk İlkeleri

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 4 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : Kpss Teknik
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
Site Kurucusu
******
727
mesajlar
611
konular
8
REP PUANI
Administrator

24.12.2013
(Kayıt Tarihi)
Bay
(Cinsiyet)
Galatasaray
(Tuttuğu Takım)
(yaşı)
Öğrenci
(Mesleği)
#1
27.12.2013, Saat: 18:02
(HİÇBİR SAYFADA YOK ATATURKUN 100 SÖZÜ VE İLGİLİ OLDUĞU İLKE SÜPER BİR NOT LÜTFENNNNN PAYLAŞALIMMMM)

ATATÜRK’ÜN SÖZLERiYLE ATATÜRK iLKELERi

ATATÜRK’ÜN SÖZLERiYLE
ATATÜRK iLKELERi
1. Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yasamıs
ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmis bir
kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz
yasamamıstır, yasayamaz ve yasamayacaktır
Milliyetçilik
2. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar
ülkeleri düzeyine çıkaracagız, milletimizi en genis
refah araç ve kaynaklarına sahip kılacagız. Milli
kültürümüzü çagdas uygarlık düzeyinin üstüne
çıkaracagız.
nkılapçılık (Devrimcilik)
3. Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve sümullü
(kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmustur. Bunu
aramak, tetkik etmek, Türkiye’ye ve cihana bildirmek
bizler için bir borçtur. Türk çocugu ecdadını
tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde
kuvvet bulacaktır.
Milliyetçilik
4. Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti,
seyhler, müritler memleketi olamaz. En dogru, en
hakiki yol medeniyet yoludur.
Laiklik
5. Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktıgım
gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk
Milletinin asaletinden dogan ve benim vicdanımı
dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı.
Milliyetçilik
6. Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve serefli bir millet
olarak yasamasıdır. Türk’ün haysiyeti, izzetinefis ve
kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet
esir yasamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh,
ya istiklal, ya ölüm!
Milliyetçilik
7. dare usulümüz kayıtsız sartsız hakimiyetine sahip
olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare
etmesi esasına müstenittir.
Cumhuriyetçilik - Halkçılık
8. Artık, hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık
kalmamıstır. Hükümet millettir ve millet hükümettir.
Cumhuriyetçilik - Halkçılık
9. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun,
bagımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık
karsısında usak olmak mevkiinden yüksek bir
muameleye layık olamaz.
Milliyetçilik
10. Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar
halinde degil, aksine varlıkları ve çalısmalarının
sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.
Halkçılık
11. Milli servetin dagıtımında daha mükemmel bir adalet
ve emek sarfedenlerin daha yüksek refahı, milli
birligin muhafazası için sarttır. Bu sartı daima göz
önünde tutmak, milli birligin temsilcisi olan devletin
mühim vazifesidir.
Halkçılık
YEDKLM 3
YEDKLM KPSS DERGS
12. Dünyada her sey için, medeniyet için, basarı için en
hakiki mürsit (yol gösterici) ilimdir, fendir.
Laiklik - nkılapçılık
13. Gözlerimizi kapayıp tek basımıza yasadıgımızı
düsünemeyiz Memleketimizi bir çember içine alıp
dünya ile alakasız millet olarak medeniyet düzeyinin
üzerinde yasayacagız.
nkılapçılık (Çagdaslasma)
14. Medeniyet yolunda basarı, yenilikleri kavrayıp
uygulama alanında basarılı olmak için tek ilerleme
ve gelisme yolu budur.
nkılapçılık (Devrimcilik)
15. Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karsı degil
birbirinin tamamlayıcısıdır.
Devletçilik
16. Artık duramayız. Behemehal ileri gidecegiz. Geriye
ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz.
Millet açıkça bilmelidir; medeniyet öyle bir kuvvetli
atestir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.
nkılapçılık
17. Hükümetin varlıgının sebebi, memleketin asayisini,
milletin huzur ve rahatını temin eylemektir. Bütün
memlekette gerçek bir asayis hakim olmalıdır. Millet
büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih
bulunmalıdır.
Halkçılık
18. Siyasi ve fikri hayatta oldugu gibi iktisadi islerde de,
fertlerin tesebbüsleri neticesini beklemek dogru
olamaz. Mühim ve büyük isleri ancak milletin toplam
servetine ve devletin bütün teskilat ve kuvvetine
dayanarak milli egemenligin uygulanmasını ve
yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin
mümkün oldugu kadar üzerine alıp basarması tercih
olunmalıdır.
Devletçilik
19. Her fert, istedigini düsünmek, istedigine inanmak,
kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak,
mensup oldugu bir dinin icaplarını yapmak veya
yapmamak hak ve hürriyetine maliktir.
Laiklik
20. Türk milletinin yürümekte oldugu terakki ve
medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttugu
mesale, müspet ilimdir.
Laiklik - nkılapçılık
21. Yaptıgımız ve yapmakta oldugumuz inkılapların
gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen
çagdas ve bütün ruhu ve görünümleriyle medeni bir
toplum haline getirmektir.
nkılapçılık - Halkçılık
22. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel
mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilimin rehberligini
kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.
nkılapçılık - Laiklik
23. Türk milleti uygarlıgın bugünkü gelismelerinden
feyiz ve ilham almıs aydın evlatlarının yönetim ve
öncülügünde, geçmiste kaçırılan fırsatların
dogurdugu gecikmeleri telafi çaresini bulmakta
gecikmeyecektir.
nkılapçılık
24. Gaye, sınıf mücadelesi yerine ictimai tesanüdü
(Sosyal dayanısmayı) saglamaktır.
Halkçılık
25. Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır.
Halkçılık

26. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici
olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah,
mutluluk ve zenginlige layık olan köylüdür.
Halkçılık
27. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek esitlik ve
adaletin devamlı sekilde saglanması ve korunması
ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli
egemenligin kurulmus bulunmasına baglıdır.
Bundan doyalı hürriyetinde esitliginde adaletinde
dayanak noktası milli egemenliktir.
Cumhuriyetçilik
28. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karsısında
zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur.
Cumhuriyetçilik
29. Her türlü basarının sırrı, her türlü kuvvetin, kudretin
gerçek kaynagı, milletin kendisi olduguna
kanaatimiz tamdır.
Cumhuriyetçilik - Halkçılık
30. Ulus, uluslar arası genel mücadele alanında yasama
nedeni ve güç nedeni olacak iklim ve aracın ancak
çagdas uygarlıkta bulunabilecegini bir degismez
gerçek olarak kabul etmistir.
nkılapçılık
31. Türk milleti bagımsız yasamıs ve bagımsızlıgı
varolmanın yegane kosulu olarak kabul etmis cesur
insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür
olmadan yasamamıstır, yasayamaz ve
yasayamayacaktır.
Milliyetçilik
32. Özgürlük ve bagımsızlık benim karakterimdir. Ben
milletimin en büyük ve ecdadımın en degerli mirası
olan bagımsızlık askı ile dolu bir adamım.
Milliyetçilik
33. Türk milletinin istidatı ve kati kararı medeniyet
yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
nkılapçılık - Çagdaslasma
34. Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir.
Cumhuriyetçilik - Halkçılık
35. Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir.
Çünkü Türk milleti geçirdigi nihayetsiz badireler
içinde, ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının,
menfaatlerinin yani bugün kendi milliyetini yapan
her seyin dili sayesinde muhafaza olundugunu
görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir.
Milliyetçilik
36. Bizim nokta - i nazarımız; kuvvetin , kudretin, hakim
idarenin dogrudan dogruya halka verilmesidir.
Halkçılık - Cumhuriyetçilik
37. Halk idaresinin bütün kapsayıcı anlamıyla layık
oldugu gelisme derecesine erisebilmesi
siyasetimizin gereklerindendir.
Halkçılık - Cumhuriyetçilik
38. Biz memleket halkı fertlerinin ve çesitli sınıf
mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve
mahiyette görürüz; hepsinin menfaatlerinin aynı
derecede ve aynı esitçilik duygusuyla teminine
çalısmak isteriz.

39. Bizim bildigimiz demokrasi bilhassa siyasidir; Onun
hedefi milletin idare edenler üzerindeki murakabesi
sayesinde, siyasi hürriyeti temin etmektir.
Halkçılık
40. Bence bizim milletimiz, birbirinden çok farklı
menfaatleri takip edecek ve bu itibarla birbiriyle
mücadele halinde buluna gelen çesitli sınıflara sahip
degildir. Mevcut sınıflar birbirlerine ihtiyaç duyan ve
kendilerine ihtiyaç duyulan mahiyettedir.
Halkçılık
41. Egitim ve ögretimi birlestirmedikçe aynı fikirde, aynı
zihniyette fertlerden kurulu bir millet yapmaya imkan
aramak abesle ugrasmak olmaz mı idi? Dünya
medeniyet ailesinde saygı toplayan bir yerin sahibi
olmaya layık Türk Milleti, evlatlarına verecegi egitimi
mektep ve medrese adında birbirinden büsbütün
baska iki çesit kurulusa bölmeye katlanabilir miydi?
Laiklik
42. Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamıyla medeniyetin
saçtıgı ısık karsısında filan veya falan seyhin
irsadıyla maddi ve manevi saadet arayacak kadar
ilkel insanların medeni Türk toplumunda
varolabilecegini asla kabul etmiyorum.
Laiklik
43. Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için
yüzkarasıdır.
Laiklik
44. Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilemez, ferdin
tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.
Laiklik
45. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine
uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz.
Düsünüse ve düsünceye muhalif degiliz.
Laiklik
46. Biz sadece din islerini, millet ve devlet isleriyle
karıstırmamaya çalısıyoruz.
Laiklik
47. Milletimizin amacı milletimizin ideali tam manasıyla
medeni bir toplum olmaktır.
Çagdaslasma
48. Medeniyet yolunda yürümek ve basarılı olmak,
yasamak için sarttır. Bu yol üzerinde duranlar veya
bu yol üzerinde ileriye degil, geriye bakmak
bilgisizliginde ve gafletinde bulunanlar, medeniyetin
coskun seli altında bogulmaya mahkumdurlar.
Çagdaslasma
49. (Memleketin kurtulusu için) Efendiler, bu durum
karsısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete
dayanan, kayıtsız sartsız, bagımsız yeni bir Türk
devleti kurmak!
Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik
50. Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve serefli bir
millet olarak yasamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklale
sahip olmakla gerçeklestirilebilir.
Milliyetçilik
51. Unutulmalıdır ki, milletin hakimiyetini bir sahısta
veyahut mahdut eshasın elinde bulundurmakta
menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vardır.
Cumhuriyetçilik

52. Bizim telakkimize göre, siyasi kuvvet, milli irade ve
egemenlik, milletin bütün halinde müsterek
sahsiyetine aittir, birdir. Taksim edilemez, ayrılamaz
ve baskasına bırakılamaz.
Cumhuriyetçilik
53. Ben gerektigi zaman en büyük hediyem olmak üzere
Türk milletine canımı verecegim.
Milliyetçilik
54. Her türlü muvaffakiyet sırrının, her nevi kuvvetin,
kudretin hakiki kaynagının, milletin kendisi
olduguna kanaatimiz tamdır.
Milliyetçilik
55. Türk…Ögün, çalıs, güven
Milliyetçilik
56. Böyle evlatlara ve böyle evlatlardan müreffeh
ordulara malik bir millet elbette hakkını ve
bagımsızlıgını bütün manasıyla muhafaza etmege
muvaffak olacaktır. Böyle bir milleti
bagımsızlıgından mahrum etmege kalkısmak hayal
ile vakit geçirmektir.
Milliyetçilik
57. Bazı kimseler zamanın yeniliklerine uymayı kafir
olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır.
Laiklik
58. Ey Türk gençligi! Birinci vazifen Türk istiklal ve
cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa
etmektir. Muhtaç oldugun kudret damarlarındaki asil
kanda mevcuttur.
Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik
59. ntisap etmekle bahtiyar oldugumuz slam dinini,
asırlardan beri alısılmıs oldugu üzere bir siyaset
vasıtası mevkiinden kurtarmak ve yükseltmenin
elzem oldugu hakikatini müsahade ediyoruz.
Laiklik
60. Mazinin kararsız, çürümüs zihniyeti ölmüstür. Bütün
dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini,
serefini tanıtmaga kadirdir.
Milliyetçilik
61. Bilelim ki milli benligini bilmeyen milletler baska
milletlere yem olurlar.
Milliyetçilik
62. Mukaddes inançlarımızı ve vicdanlarımızı çaprasık
ve degisken olan ve her türlü menfaat ve ihtirasların
tecellisine sahne olan siyasetten ve siyasetle ilgili
bütün hususlardan bir an evvel ve kesin olarak
kurtarmak milletin, dünya ve ahiret saadetinin
emrettigi bir zarurettir.
Laiklik
63. Artık bugün demokrasi fikri, daima yükselen bir
denizi andırmaktadır. Yirminci asır, birçok müstebit
hükümetlerin, bu denizde boguldugunu görmüstür.
Halkçılık
64. Bütün bos ve temelsiz sözleri ortadan kaldırmak
lazımdır. Sapka giyelim mi, giymeyelim mi gibi
sözler manasızdır. Sapka da giyecegiz, batının her
türlü medeni eserlerini de alacagız. Medeni olmayan
insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaga
maruzdurlar.
nkılapçılık (Çagdaslasma)
65. Medeniyetin coskun seli karsısında mukavemet
bosunadır. Ve o, gafil ve itaatsizler hakkında çok
amansızdır.
Çagdaslasma
66. Hiç süphe yok, devletimizin ebedi müddet yasaması
için, memleketimizin kuvvetlenmesi için, milletimizin
refah ve mutlulugu için hayatımız, namusumuz,
serefimiz, gelecegimiz için ve bütün ulusal
kavramlarımız ve nihayet her seyimiz için mutlaka en
kıskanç hislerimizle, bütün uyanıklıgımızla ve bütün
kuvvetimizle milli egemenligimizi muhafaza ve
müdafaa edecegiz.
Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik

67. Müslümanlıgın, yüzyıllardan beri yapılageldigi üzere
bir siyaset vasıtası olarak kullanılmaktan
kurtarılmasının ve yüceltilmesinin sart oldugu
gerçegini de görmüs bulunuyoruz.
Laiklik
68. Efendiler, milletimizin basına giymekte oldugu,
cahillik, gaflet, taassup, yenilik ve medeniyet
düsmanlıgının belirgin isareti gibi görülen fesi
atarak onun yerine bütün medeni dünyaca baslık
olarak kullanılan sapkayı giymek ve böylece, Türk
milletinin medeni toplumlardan zihniyet bakımından
da hiçbir ayrılıgı bulunmadıgını göstermek
kaçınılmaz oluyordu.
nkılapçılık
69. Görülüyor ki her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek
temel görüse dayanarak yararlanırız. O görüs sudur:
Türk milletini medeni dünyada, layık oldugu mevkiye
yükseltmek, Türkiye Cumhuriyetini sarsılmaz
temeller üzerinde her gün daha çok güçlendirmek ve
bunun için de istibdat fikrini öldürmek.
Milliyetçilik - nkılapçılık
70. (Büyük taarruz ve baskomutanlık meydan
muharebesi hakkında) Bu eser Türk milletinin
hürriyet ve istiklal düsüncesinin ölümsüz bir
abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir
ordunun baskomutanı oldugumdan, mutluluk ve
bahtiyarlıgım sonsuzdur.
Milliyetçilik
71. Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karısılmaz,
bununla beraber, hiçbir piyasa basıbos degildir.
Devletçilik
72. Türkiye’de “muayyen bir dinin merasimi de
serbesttir: yani ayin hürriyeti masundur. Tabiatiyla
ayinler asayis ve genel adaba aykırı olamaz, siyasi
gösteri seklinde de yapılamaz.”
Laiklik
73. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye
degil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye
layıksın.
Milliyetçilik - Halkçılık
74. Memleketin basında Ortaçagın en insafsız belası
olarak hala musallat duran asarın kaldırılmasını yüce
meclise teklif edebilecek bir ekonomik seviyeye
cumhuriyet idaresinin bir senede ulasmıs olması,
cidden memnuniyet vericidir.
Halkçılık
75. Her Türk çiftçinin ailesinin geçinecegi ve çalısacagı
topraga sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın
saglam temeli ve bayındır hale getirilmesi su
esastadır.
Halkçılık
76. Kuvvet birdir; oda milletindir.
Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik
77. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh
bütün vatandır.
Milliyetçilik
78. Bizim egitim sistemimiz eskiden çok farklı olacaktır.
“Milli” olacaktır. Milli dehamız ancak milli
kültürümüz aracılıgıyla gelistirilebilir.
Milliyetçilik
79. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.
Milliyetçilik
80. Okul sayesinde, okulun verecegi ilim ve fen
sayesindedir ki, Türk Milleti, Türk sanatı, Türk
iktisadiyatı, Türk siir ve edebiyat bütün
güzellikleriyle gelisir.
Milliyetçilik - Akılcılık ve Bilimsellik

81. Ben yasayabilmek için mutlaka bagımsız bir milletin
evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bagımsızlık
bence bir hayat meselesidir.
Milliyetçilik
82. Bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlıgını ve
bagımsızlıgını talep etmemistir. Allah’ın emrettigi
sey, kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür
edinmeleridir.
Laiklik
83. Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.
Milliyetçilik
84. Öyle istiyorum ki, Türk dili bilim yöntemleriyle
kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar,
bütün terimleriyle çogunlugun anlayabilecegi güzel,
ahenkli dilimizi kullansınlar.
Milliyetçilik
85. Yurtta sulh, cihanda sulh.
Halkçılık - nsan ve nsanlık ilkesi
86. Medeniyetin emir ve talep ettigini yapmak insan
olmak için yeterlidir.
Çagdaslasma
87. Çalısmak demek, bosuna yorulmak, terlemek
degildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve
her türlü uygar buluslardan azami derece istifade
etmek zorunludur.
Çagdaslasma
88. Biz kimsenin düsmanı degiliz, yalnız insanlıgın
düsmanı olanların düsmanıyız.
nsan ve nsanlık sevgisi
89. Milli mücadelelere sahsi hırs degil, milli ideal, milli
onur sebep olmustur.
Milliyetçilik
90. Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri
kalmasını talep etmemistir. Allah’ın emrettigi sey,
kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür
edinmeleridir.
Laiklik
91. Giristigimiz büyük islerde, milletimizin yüksek
kabiliyet ve yüksek sagduyusu baslıca rehberimiz ve
basarı kaynagımız olmustur.
Milliyetçilik
92. Gerektiginde vatan için tek bir fert gibi yekpare azim
ve karar ile çalısmasını bilen bir millet elbette büyük
bir gelecege layık ve aday olan bir millettir.
Milliyetçilik
93. Okul genç beyinlere insanlıga saygıyı, millet ve
ülkeye sevgiyi, bagımsızlık onurunu ögretir.
Milliyetçilik - nsanlık sevgisi
94. Cumhuriyet fikir serbestligi taraftarıdır. Samimi ve
mesru olmak sartıyla her fikre saygı duyarız.
Halkçılık - Cumhuriyetçilik
95. Bu millete çok sey ögretebildim ama onlara usak
olmayı ögretemedim.
Milliyetçilik
96. Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel
sanatları seven, fikir terbiyesinde oldugu kadar
beden terbiyesinde de kabiliyeti artmıs ve yükselmis
olan erdemli, kudretli bir nesli yetistirmek ana
siyasetimizin açık dilegidir.
Çagdaslasma

97. Ordumuz, Türk birliginin, Türk kudret ve
kabiliyetinin, vatanseverliliginin çeliklesmis bir
ifadesidir.
Milliyetçilik
98. Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini
kabul ediyoruz. Bizim ahenktar, zengin lisanımız
yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.
nkılapçılık - Milliyetçilik
99. Kendiniz için degil, baglı bulundugunuz ulus için
elbirligi ile çalısınız. Çalısmaların en yüksegi budur.
Milliyetçilik
100.Ülkesini ve yüksek istiklalini korumasını bilen Türk
milleti, dilini de yabancı diller boyundurugundan
kurtarmalıdır.
Milliyetçilik
Çevrimdışı
Yeni Üye
*
16
mesajlar
0
konular
0
REP PUANI
Yeni Üye

27.12.2013
(Kayıt Tarihi)
Belirtilmemis
(Cinsiyet)
Galatasaray
(Tuttuğu Takım)
(yaşı)
mühendis
(Mesleği)
#2
27.12.2013, Saat: 18:09
süper not valla helal olsun
Çevrimdışı
Site Kurucusu
******
727
mesajlar
611
konular
8
REP PUANI
Administrator

24.12.2013
(Kayıt Tarihi)
Bay
(Cinsiyet)
Galatasaray
(Tuttuğu Takım)
(yaşı)
Öğrenci
(Mesleği)
#3
27.12.2013, Saat: 18:43
(27.12.2013, Saat: 18:09)Alpaslan Atasever Adlı Kullanıcıdan Alıntı: süper not valla helal olsun

Rica Ederim Bir Kere Paylaşmanız Yeterlidir.
Çevrimdışı
Yeni Üye
*
6
mesajlar
0
konular
0
REP PUANI
Yeni Üye

27.12.2013
(Kayıt Tarihi)
(Cinsiyet)
(Tuttuğu Takım)
(yaşı)
sınıf öğretmeni
(Mesleği)
#4
29.12.2013, Saat: 21:44
emeğinize sağlık :)
Çevrimdışı
Site Kurucusu
******
727
mesajlar
611
konular
8
REP PUANI
Administrator

24.12.2013
(Kayıt Tarihi)
Bay
(Cinsiyet)
Galatasaray
(Tuttuğu Takım)
(yaşı)
Öğrenci
(Mesleği)
#5
30.12.2013, Saat: 00:27
(29.12.2013, Saat: 21:44)TatlıCadı Adlı Kullanıcıdan Alıntı: emeğinize sağlık :)

Rica Ederim :)


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Atatürk Dönemi Dış Politika (1923 – 1939) - Murat Çınar Kpss Teknik 0 527 21.09.2019, Saat: 23:48
Son Yorum: Kpss Teknik
  ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA ve SİYASİ İNKILAPLAR Murat Çınar Kpss Teknik 0 704 21.09.2019, Saat: 23:45
Son Yorum: Kpss Teknik
  Atatürk Hukuk Sosyal Eğitim ve Ekonomi İnkilapları - Murat Çınar Kpss Teknik 0 486 21.09.2019, Saat: 23:40
Son Yorum: Kpss Teknik
  Kpss Tarih Atatürk İlkeleri Kpss Teknik 0 2,777 09.02.2014, Saat: 18:52
Son Yorum: Kpss Teknik
  Kpss Tarih Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kpss Teknik 0 3,237 09.02.2014, Saat: 18:50
Son Yorum: Kpss Teknik
  Atatürk İlke ve İnkilapları Özet Notları Kpss Teknik 0 5,237 24.01.2014, Saat: 02:30
Son Yorum: Kpss Teknik
  ATATÜRK KRONOLOJİSİ (ÖNEMLİ OLAYLAR ) Kpss Teknik 0 2,296 21.01.2014, Saat: 17:26
Son Yorum: Kpss Teknik

Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi