Forum Gündemi:

Konu Başlığı : İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları "2"

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 0 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : Kpss Teknik
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 3/5 - 2 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
Site Kurucusu
******
727
mesajlar
611
konular
8
REP PUANI
Administrator

24.12.2013
(Kayıt Tarihi)
Bay
(Cinsiyet)
Galatasaray
(Tuttuğu Takım)
(yaşı)
Öğrenci
(Mesleği)
#1
05.01.2014, Saat: 20:37
"CEMİYETLER
AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER
MAVRİ- MİRA
AMACI:

Eski Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak
Ege Bölgesi’nde ilerleyen Yunan birliklerine yardım etmek
Bu cemiyetin amaçlan doğrultusunda çalışan alt kuruluşlar ise; Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Cemiyeti, Yunan Komitesi ve Trakya Komitesidir
RUM PONTUS CEMİYETİ
AMACI:

a: Patrikhaneye bağlı olarak çalışan cemiyetin amacı; İnebolu'dan Batum'a kadar uzanan bölgede bir Rum Pontus Devleti kurmaktı
ETNİKİ ETERYA CEMİYETİ
AMACI:

a) Yunanlıların bağımsızlığını sağlayan bu cemiyet, Mavri Mira Cemiyeti ile işbirliği yapıyordu.
Bu olaylar olurken Ermenilerde boş durmuyorlardı. Ermeni Patriği Zaven Efendi, Rumlarınkine benzer bir teşkilat oluşturmuş. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için çaba harcıyordu. Ermenilerin Doğu Anadolu'da çoğunlukta olduklarını belirterek İtilaf Devletleri’nden yardım istiyordu.
Ancak, Amerikalı General Harbord ( Harbırd ) bölgede inceleme yaptıktan sonra bir rapor hazırladı. General Harbord raporunda; Bütün Doğu Anadolu'yu araştırdığını ve hiç bir yerde Ermenilerin çoğunlukta olmadıklarını tespit ettiğini belirtti.
MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER
Kürt Teali Cemiyeti: Merkezi İstanbul'da olan cemiyet işgalci kuvvetlerden yardım alıyordu. Amacı; Yabancı devletlerin koruyuculuğu altında Kürt devleti kurmaktı.
Teali İslam Cemiyeti: Merkezi İstanbul'daydı. Konya ve çevresinde faaliyet gösteriyor, Saltanat ve Hilafetin gücünü artırmaya çalışıyor, Anadolu'da başlayan milli harekete karşıydı.
İngiliz Muhipler Cemiyeti: Merkezi İstanbul'daydı. Acık amacı, Osmanlı Devletini İngiliz mandasına sokmak, gizli amacı ise memlekette milli harekete güç veren milli şuuru yok etmek.
Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası: Damat Ferid Hükümetini desteklemiş, vatanın kurtuluşunu padişah ve halifenin buyruklarına bağlı kalarak sağlama düşüncesindedir.
Hürriyet ve İtilaf Partisi: Anadolu'daki milli harekete karşıdır.
Not: Türklüğe zararlı faaliyet içinde bulunan bu cemiyetler, Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürebilmesi için yabancı bir devletin himayesi altına girmesi gerektiğini ileri sürüyorlardı.
Yaptıkları faaliyetlerle milletin direnme azminin ve moral gücünün zayıflamasına sebep oluyorlardı
MİLLÎ CEMİYETLER
1- Trakya Paşaeli Cemiyeti: Merkezi Edirne'de olan bu cemiyetin amacı; Yunanistan'ın Trakya'yı ele geçirmesine engel olmaktı. Bunun için Türklerin direnişini sağlamak ve silahla karşı koymak için hazırlıklar yapmıştır. İlk kurulan direnme cemiyetidir.
2- İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir'in Yunanlılara İlhakını engellemek için kurulmuştur. İzmir halkını mitinge çağırdı.
3-İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti: Bu cemiyette yörenin tamamıyla
Türk olduğunu savunmuş ve İzmir'in işgal edileceğinin duyulması üzerine faaliyetini artırmış dünya kamuoyunu etkilemeye çalışmıştır.
4- Kilikyalılar Cemiyeti: İstanbul'da kuruldu. Cemiyetin amacı Adana ve çevresini işgal eden düşmana karşı direniş hareketlerini teşkilatlandırmaktı.
5-Milli Kongre Cemiyeti: Milli Cemiyetler arasında önemli bir yeri vardır. Kuruluş amacı: Türk “Milletinin haklarını yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmaktı. ” Kuva-i Milliye” deyimini kullanan ilk siyasi kuruluş olan bu cemiyet İstanbul'da çeşitli toplantılar düzenledi.
6-Trabzon Muhafaza-i Hukuku- Milliye cemiyeti:
Trabzon ve çevresinin Rumlara verilmesini engellemek.
Rum Pontus Devleti’nin kurulmasını engellemek
7- Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti: İstanbul'da kurulmuştur. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasına karşıdır. Erzurum'da şube açmıştır. Alınan kararlarda:
Hiç bir sebeple bulundukları yerden ayrılmamak.
Derhal ilmi, dini ve ekonomik alanda teşkilatlanmak.
Doğu Anadolu'ya yapılacak saldırıya karşı birleşmek.
Milli cemiyetler, fedakar ve vatansever Türkler tarafından kuruldu. Cemiyetlerin kuruluşunda Türklük duygusu hakim oldu. Ancak bu cemiyetler, vatanın bütününü değil, adlarından da anlaşıldığı gibi, belli bir bölgeyi kurtarmayı amaç edinmişlerdi. Bu yolla Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak çok zor, hatta imkansızdı. Bu sebeple milli güçleri aynı amaç etrafında birleştirmek gerekiyordu. Bu birleşme, Sivas Kongresi'nde ve Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde gerçekleşmiştir.
MİLLİ CEMİYETLERİN İZMİR'İN İŞGALİNE TEPKİSİ
İzmir'in işgal edildiği haberi aynı gün Hükümet tarafından duyulduğunda şaşkınlık yarattı. Çünkü İngiliz Yüksek komiseri Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya daha birkaç gün önce, İzmir'in işgal edilmeyeceğine dair söz vermişti. İzmir'in işgali
Hükümet bildirisi olarak 16 mayıs tarihli İstanbul gazetelerinde yer aldı. Reddi İlhak Heyeti yurdun dön yanına çektiği telgraflardaki " İşgal başladı. İzmir ve yöreleri ayakta ve heyecandadır. İzmir son ve tarihi gününü yaşıyor. Son umudumuz milletimizin göstereceği direnişe bağlıdır. Mitingler yaparak telgrafla her yere baş vurunuz. Vatan ordusuna katılmaya hazırlanınız” sözleriyle duyurdu.
İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti ise, İstanbul'daki devlet adamlarına ve ABD temsilcisine çekilen bildiride, “Avrupa on milyon Müslüman ve Türk'ün idam ve imhasına karar vermişse milletimiz buna uymayacak ve vatan uğrunda, kahramanca çarpışarak ölmeye hazır bulunacaktır. Tarih bütün bir milletin varlığını savunmak için nasıl öldüğünü gösterecektir” deniyordu. Türk basını baskılara rağmen haberi milletin duygularını yansıtacak biçimde verdi.
Haberin duyulması tüm yurtta bomba gibi patladı. Toplantılar yapılmaya başlandı. 19 Mayısta İstanbul'da dükkanlar kapandı. Göğüslerinde "İzmir Türk kalacaktır" rozeti taşıyan binlerce insan Fatih belediyesi önünde toplandılar. Aydınlar halkı coşturan konuşmalar yaptılar. Bir Türk kadını, Halide Edip Adıvar konuşmasında: "Müslümanlar Türkler, Türk ve Müslüman bu gün en kara gününü yaşıyor. Gece karanlık bir gece... fakat insan hayatında sabahı olmayan gece yoktur, yarın belki, parlak bir sabah olacaktır. " diye haykırıyordu. 22 Mayısta Kadıköy ve 23 Mayısta ise büyük bir insan selinin oluşturduğu Sultan Ahmet mitingi yapıldı. Erzurum'da İzmir'in işgali duyulur duyulmaz, padişaha, hükümete ve yabancı devlet temsilcilerine protesto telgrafı çekildi.
Aynı felaketin kendi başlarına gelebileceğini. Ermeni istekleri uğruna İtilaf devletlerinin, Türk'ün hakkını çiğnemekten çekinmeyeceğini gören Erzurum Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti. Erzurum ve çevresinde mitingler düzenlediler. Kütahya'da yapılan mitinge Müslüman olmayanlar, da katıldılar. Trakya'da ise heyecan ve endişe bir arada idi. Burası her an Yunanlılar tarafından işgal edilebilir di. Katliamı görüp İzmir'den içerilere göç edenler olayları anlatarak bir elektrik akımı gibi düşmana silahla karşı konulması ruhunu etkilediler.
KUVA-İ MİLLİYE
Milli Kuvvetler demektir. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı yıpratan, durdurmaya çalışan kuvvetlerdir.
Kurulma sebebi: I. Dünya savaşından sonra ordunun terhis edilmesi ve yurdumuzun işgale uğraması üzerine halkın kurduğu direniş birlikleridir.
Özellikleri: Bazı vatansever subayların yöre halkını teşkilatlandırmalarıyla, başlamıştır. Düzensiz birliklerdir, ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyordu.
İlk direniş Güney’de Dörtyol'da ( 19-Aralık-1918) Fransızlara karşı oldu.
İkinci direniş İzmir'in işgalinden sonra Yunanlılara karşı oldu.
Ayaklanmaların bastırılmasında rol oynamıştır.
Düzenli ordu kurulunca sona ermiştir.
NOT: Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde alınan kararlarla Kuva-i Milliye birliklerinin insan ve malzeme bakımından beslenmesine ve ortak bir cephe oluşturulmasına çalışılmıştır.
Ayvalıktan başlayarak Soma, Akhisar Salihli ve Nazilli'nin batısından, geçen bir hat üzerinde Milli bir cephe oluşturulmuştur. Bu cephe BATI CEPHESİDİR.
MUSTAFA KEMALPAŞA'NIN SAMSUN’A ÇIKIŞI 19 MAY1S 1919
SEBEBİ:

Doğu Karadeniz Bölgesinde Pontus Devleti kurmak isteyen Rumların çevreye saldırıya başlamaları, bunun üzerine Türklerin direnişe geçmeleridir.
İngilizler Osmanlı Hükümetini sıkıştırarak güvenliğin sağlanması ve Rumların korunmasını istemişlerdir.
Hükümet bu amaçla Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak atadı.
MUSTAFA KEMAL'İN AMACI
Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı günlerde memleketin kurtuluşu için şu görüşler hakimdi.
İngiliz mandasını isteyenler,
Amerikan mandasını isteyenler,
Mahalli kurtuluş çaresi arayanlar.
MUSTAFA KEMAL 'İN GÖRÜSÜ
"YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM" parolasına göre; " MİLLİ EGEMENLİĞE DAYANAN, KAYITSIZ ŞARTSIZ BİR TÜRK DEVLETİ KURMAK" şeklindeydi.
• Bu düşüncelerle 16-MAYIS- 1919'da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket etti ve 19- MAYIS-1919 Samsun'a çıktı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılır
HAVZA BİLDİRİSİ 28 MAYIS 1919
Samsun'da çalışmalara başlayan Mustafa Kemal buradaki olayların Rumların isteklerinden vazgeçmeleri ve taşkınlıklarını terk etmeleri halinde son bulacağını, milletin işgalleri kabul etmediğini bildiren bir raporu İstanbul’a gönderir ve Samsun'da İngiliz faaliyetlerinin yoğunluğu sebebiyle HAVZA'YA geçer. Havza'da askeri ve idari yetkililere bir bildiri yayınlar.
İşgallerin protesto edilmesi ve mitingler yapılması (Amacı; İşgallerin haksızlığı konusunda kamuoyu oluşturmak)
Rumlarla çatışmaya girilmemesini istemiştir.
ÖNEMİ: Milli şuurun uyandırılması yolunda yapılan ilk çağrıdır. NOT: Havza'da yapılan miting çağrısına yurdun her yerinde uyuldu.
İstanbul mitinginde Halide Edip ADIVAR, Sabahat Hanım, Münevver SAİME Hanım, Mehmet Emin YURDAKUL Ateşli konuşmalar yaptılar
AMASYA GENELGESİ 22 Haziran 1919
Amasya'da Mustafa Kemal, Refet (Bele) Bey, Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Rauf Orbay ile birlikte Amasya Genelgesini yayınladı.
15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa orada bulunmadığından sonradan imzaladı
BAŞLICA KARARLARI
Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.
İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da milleti yok gösteriyor.
NOT: Bu iki madde milli mücadelenin amacını ve gerekçesini belirtmektedir.
3- Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
NOT: Bu maddi milli mücadelenin metodunu belirtmektedir. Üstü kapalı olarak manda fikrine karşı çıkılmıştır. MİLLİ EGEMENLİK kavramının ilk işaretidir.
4- Milletin sesini yüksek sesle cihana duyurmak amacıyla, milli bir kurul oluşturulmalıdır.
NOT: İstanbul ’dan ayrı bir parlamentonun kurulması istenmektedir.
Anadolu'nun her yönden güvenli bir merkezi olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır.
Bunun için her ilden güvenilir üç kişi seçilerek gizlice Sivas'a gönderilecektir.
NOT: Bu maddelerin amacı milli mücadele fikrini tabana yaymaktır.
7- Sivas Kongresine katılacak delegelerin seçimini Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri ile belediyeler yapacaktır.
NOT: Halkın güvenini kazanmış ve mitli mücadele yanlısı kişileri toplamaktır.
Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
Askeri birlikler hiç şekilde dağıtılmayacaktır, silahlar teslim edilmeyecekti.
AMASYA GENELGESİ'NİN ÖNEMİ
Amasya Genelgesi; Milli Mücadelenin amacını, gerekçesini ve metodunu belirten ilk belgedir. Milli Egemenlik ilkesi ortaya çıkmıştır, milleti vatanın kurtuluşu için mücadeleye çağırmaktadır,
MUSTAFA KEMAL'İN GÖREVDEN ALINMASI
Mustafa Kemal'in çalışmaları başta İngilizleri rahatsız etti İngilizler hükümete Mustafa Kemal'in İstanbul'a çağrılması yolunda baskı yaptılar.
Hükümet 7/8 TEMMUZ-1919'da Mustafa Kemal'i görevden aldığını bildirdi. Mustafa Kemal askerlikten istifa ettiğini ve milletin bir ferdi gibi çalışacağını ifade etti.
Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'in emrinde olduğunu bildirdi.
NOT: Kazım Karabekir Paşa'nın bu hareketi Mustafa Kemal'in önder olarak kabul edildiğinin bir örneğidir.
• Mustafa Kemal'in askerlikten istifası ve Türk Milleti ile birlikte mücadeleye devam etmesi, Türk Milletine olan güvenini göstermektedir.
ERZURUM KONGRESİ 23 TEMMUZ-5 AĞUSTOS 1919
Toplanma Sebebi:
Ermenilerin faaliyetlerine ve saldırılarına karşı Doğu Anadolu'nun geleceğini belirlemek amacıyla Erzurum Kongresi toplandı.
Erzurum Kongresi Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti birlikte toplamıştır.
Başlıca Kararları
a) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz.
Not: (İlk defa Milli sınırlardan bahsedilmektedir. Bu yönü ile Misak-ı Milli belgesine temel olmuştur. )
b) İstanbul Hükümeti işgaller karşısında yetersiz kalırsa millet top yekun kendini
koruyacaktır.
Not: ( Türk Milleti her türlü işgali kabul edemez. )
c) Vatanın ve istiklalin korunmasına İstanbul Hükümetinin gücü yetmezse, bunu gerçekleştirmek için Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyelerini milli bir kongre seçecektir.
Not: ( Yeni bir hükümet ve devlet kurulacağının işaretidir. )
Kuva-i Milliye’yi etken, Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Not: (Milli Egemenliğe ve Cumhuriyete gidileceği işaret ediliyor. )
Manda ve himaye kabul edilemez.
f) Hıristiyan azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi ve hakimiyetimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
Not: (Azınlıkların devlet kurma ve Anadolu ’yu parçalama girişimlerine karşı çıkıyordu. )
g) Milli Meclis derhal toplanmalı ve hükümet işleri meclisin denetiminde yürütülmelidir.
Not: ( Meclisi Mebusanın çalışmaya başlaması istenmiştir. )
h) Milletimiz insani ve çağdaş amaçları yüceltir. Sanayi ve ekonomik ihtiyaçların gereğini kabul eder.
Not: (Bu maddede Türk Milletinin yeniliklere açık olduğu vurgulanıyor. )
ÖNEMİ
Erzurum Kongresi bölgesel nitelikli olmasına rağmen vatanın bütünlüğünü esas olması yönüyle milli bir kongre olmuştur.
Mustafa Kemal'in başkan seçilmesi onun milletçe önder olarak kabul edildiğini gösterir. 9 Kişilik Temsil Heyeti seçilir ve göreve başlar
BALIKESİR KONGRESİ 26-31 Temmuz 1919
1- Batı Anadolu'da direniş gösteren teşkilatlar bir araya getirilip daha düzenli bir savunma gücü oluşturmak amacıyla toplanmıştır.
2-Tüm güçlerin birleştirilmesine karar verildi.
Padişaha bağlılıklarını bildirdiler. ALAŞEHİR KONGRESİ: 16-25 Ağustos 1919
3-1-Erzurum ve Balıkesir Kongresinin sonuçları tartışıldı.
2-Ölünceye kadar Yunanlılarla savaşılmasına karar verildi. Ordu kurma fikri kabul edildi.
Not: (Bu iki kongrede Amasya Genelgesi kararlarına uyulması karan benimsenmiş ve Batı Cephesi kurulmuştur. )
SİVAS KONGRESİ 4-11 EYLÜL -1919
Sivas Kongresinde Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiştir.
Manda fikri kesinlikle reddedilmiştir.
Anadolu ve Rumeli'de faaliyet gösteren bütün direniş cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi.
Mebusan Meclisinin derhal toplanması çağrısında bulunuldu.
Temsil Kurulu 15 kişiden oluşmuş, Mustafa Kemal başkan seçilmiştir.
Temsil Kurulu bütün yurdu temsil etmeye başladı. (Temsil Heyetinin görevi TBMM açılınca sona erdi. )
Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.
NOT: Mustafa Kemal'in Meclisi Mebusan'ı toplantıya çağırmasının amacı Meclisin İşgal altında çalışamayacağının görülmesiydi.
AMASYA GÖRÜŞMELERİ 20-22-EKİM-1919
İstanbul'daki hükümet değişikliği, milli hareketin zaferidir,
Ali Rıza Paşa, Bahriye Nazırı Salih Paşayı Anadolu'ya göndererek Mustafa Kemal ile anlaşmaya çalıştı.
Amasya görüşmeleri sonunda;
İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi kararlarım kabul edecek.
Mebusan Meclisi kısa zamanda toplanacak.
İstanbul Hükümeti Temsil Kurulunun izni olmadan antlaşma imzalamayacak Temsil Kurulunun uygun göreceği kişiler gönderilecek.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin hukuki varlığı tanınacak.
Azınlıklara ayrıcalık verilemez.
f) Vatanın bütünlüğünün korunması, mandanın kabul edilmemesi kararı alındı.
Salih Paşa bu kararları hükümete kabul ettireceğini aksi taktirde istila edeceğini belirtti. Meclisi Mebusan'ın toplanması hariç diğer kararlan kabul ettiremedi ve istifa etmedi
ÖNEMİ
Amasya Görüşmeleri, Temsil Kurulunun İstanbul Hükümeti tarafından hukuki olarak tanındığını göstermektedir
TEMSİL KURULUNUN ANKARA'YA GELİŞİ 27-ARAL1K-1919
Mustafa Kemal, kurtuluş mücadelesini yönetebileceği, Meclisi Mebusan çalışmalarını yakından izlemek, Batı Cephesine yakın bir merkez bulmak için Ankara uygun görüldü.
Ankara’nın konumu bakımından Anadolu'nun en uygun yerinde olması
Demiryolunun Ankara'ya kadar gelmesi
Muharebe alanlarına yakınlığı Haberleşme imkanlarının uygunluğu sebebiyle Temsil Kurulu 27-Aralık -1919 tarihinde Ankara'ya geldi.
NOT: Temsil Kurulunun Ankara'ya gelmesi ile Ankara, hem Milli Mücadelenin hem de Cumhuriyetin merkezi oldu.
SON OSMANLİ MEBUSAN MECLİSİNİN TOPLANMASI 12 OCAK 1920
• Mebusun Meclisinin toplanması için seçimler yapıldı. Çoğunlukla Müdafaa-i Hukuk taraftarları kazandı.
İngilizler Meclisin savaş kararı alamayacağını düşündüğünden seçimlere müdahale etmediler.
Mustafa Kemal İstanbul'un işgal altında bulunması ve zararlı cemiyetlerin faaliyetleri sebebiyle Meclisin İstanbul'da toplanmasını istemedi. Mustafa Kemal millet vekilleriyle görüşerek, ayrıca beyanname yayınlayarak,
Meclise katılacak milletvekillerine;
a) Mecliste Müdafaa-i Hukuk adıyla bir grup kurmalarını istedi.
( Meclis çalışmalarına ağırlık koymak)
c) Kendisini meclis başkanı seçmelerini istedi.
( Mecliste alınacak kararları yönlendirebilecekti. )
Fakat Mustafa Kemal'in bu istekleri gerçekleşmedi. Müdafaa-i Hukuk grubu yerine ise; Felah-ı Vatan grubu kuruldu.
MİSAK-I MİLLİ 28 OCAK 1920
• Mebusan Meclisi 12- Ocak - 1920'de toplandı. 28- Ocak-1920 'de ise; MİSAK-İ MİLLİ BELGESİ kabul edildi.
KARARLARI
1- Türklerin oturduğu yerler, hiç bir şekilde ayrılık kabul etmez bir bütündür. Arapların oturduğu ve İtilaf Devletleri’nin işgal ettiği yerlerin geleceği, halkın oyları ile belirlenecektir.
( Türk Devleti'nin sınırları çizilmektedir. )
2- Daha önce halkının serbest oyu ile Anavatana katılan Kars, Ardahan ve Batum 'da gerekirse yeniden halk oylaması yapılmalıdır.
(Kars, Ardahan ve Batum ( Evliye-i Selase) daha önce Brest Litows Antlaşması ile ülkemize katılmıştı. )
3- Batı Trakya'nın durumunun belirlenmesi için halk oylaması yapılmalıdır.
4- Boğazlar her türlü tehlikeden uzak tutulmalıdır. Böylece ticaret gemilerinin serbest geçişi mümkün olabilir.
( Boğazların işgaline karşı çıkılmaktadır. )
5- Azınlıkların hakları, çevre ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar oranında güvenlik altına alınacaktır.
6- Her türlü ekonomik ve hukuki haklarımızı kısıtlayan yaptırımlar kaldırılacaktır.
(Kapitülasyonların kaldırılması ilk defa net olarak istenmektedir. )
SONUÇ
Misak-ı Milli yapılacak barışın hangi şartlara bağlı olacağını vurgulamaktadır. Yeni Türk Devletinin sınırlarını çizmiş ve dış politikayı belirlemiştir.
( İlk tanıyan ülke Sovyet Rusya'dır. ( Moskova Ant. )
İSTANBUL'UN RESMEN İŞGALİ 16-MART-1920
Misak-ı Milli Kararları İngilizleri çok kızdırdı. Hükümete baskı yapıtılar.
Meclisi Mebusan’ı susturmak için İstanbul'u resmen işgal ettiler. Meclisi Mebusan dağıtıldı. Milletvekillerinden bazıları Malta'ya sürüldü. Kaçabilenler Ankara'ya geldi.
Böylece TBMM'nin açılması kolaylaşmıştır.
İstanbul’un işgalinden sonra Temsil Heyeti İstanbul Hükümetini yok saymıştır.
Mustafa Kemal İstanbul'un işgalinden sonra Milli Mücadeleyi padişah adına da yürüttüğünü söyleme imkanı bulmuştur
TBMM'NİN AÇILMASI 23-NİSAN-1920
Osmanlı Parlamentosu dağıtılınca 23- Nisan-1920'de TBMM açıldı. Egemenliği Millete veren meclis açılmış oldu.
20-OCAK-1921 ANAYASASI
Egemenliğin Millete ait olduğunu ilk defa açıkça ortaya koyar. Kuvvetler Birliği esasına dayanır. ( Yasama, Yürütme ve Yargı)
Hükümet TBMM Hükümeti adını alır.
I TBMM'NİN YAPTIĞI İSLER
1 - Milli Egemenlik ilkesini açık bir şekilde başlattı. .
Yeni Türk Devleti'nin temelini attı.
İç Ayaklanmaları bastırdı. Hıyaneti Vataniye Kanununu kabul etti. İstiklal Mahkemelerini kurdu.
İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya muharebelerini ve Büyük Taarruzu yaptı.
İstiklal Marşını kabul etti. (12-Mart-1921)
Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasını kabul etti.
Düzenli Orduyu kurdu.
Sevr Antlaşmasını imza edenleri vatan haini ilan etti.
Saltanatı kaldırdı.
10-Türk Milleti adına antlaşmalar yaptı.
11-Lozan Görüşmelerine ara verilince II. Meclise görevi bıraktı,
( Seçimle yenilendi. 11-Ağustos- İ923'de II. Meclis göreve geldi
TBMM HÜKÜMETİ İLE İSTANBUL HÜKÜMETİNİN MÜCADELESİ SEBEPLERİ
Meclisin otoritesini yok etmek için İstanbul Hükümetinin kışkırtmaları
Kuva-i Milliyenin disiplinsiz hareketleri
İngilizlerin kışkırtmaları
Azınlıkların ayaklanmaları
Halkın savaştan yıpranmış olması, askere almalarda problemler oluşu Ayaklanmaları dört grupta toplayabiliriz.
A) Doğrudan doğruya İstanbul Hükümetince yürütülen ayaklanmalar
• İngilizler İstanbul ve Marmara'yı ellerindi bulundurmak amacıyla tampon bölge oluşturmak için İstanbul Hükümetini kullanmışlardır.
Anzavur Ayaklanması
Kuva-i İnzibatiye ( Halifelik Ordusu )
B) İstanbul Hükümetinin ve İşgal güçlerinin kışkırtmaları sonucu çıkan ayaklanmalar
Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları
Yozgat Ayaklanması
Afyon Ayaklanması
Konya ayaklanması
Milli Aşireti Ayaklanması
Diğer Ayaklanmalar (Ali Batı, Şeyh Eşref, Koçkiri, Cemil Çeto
C) Azınlıkların Çıkardıkları Ayaklanmalar
a) Pontus Ayaklanması b) Ermeni Ayaklanması
D) Kuva-i Milliye taraftarı olup sonradan ayaklananlar
Demirci Mehmet Efe
Çerkez Ethem ayaklananlarıdır. ( Düzenli orduya girmemek için )
TBMM NİN ALDIĞI TEDBİRLER
1 - İstanbul ile her türlü haberleşme kesildi. 2- Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. ( 29-Nisan-1920 ) NOT: Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile; İsyanları bastırmak
TBMM 'in otoritesini sağlamak
Askere alma işlemlerinin kolaylaştırılması düşünüldü.
İstiklal Mahkemeleri Kuruldu. ( Üyeleri TBMM'den seçildi. 11-Eylül-1920)
İstanbul Hükümetinin yaptığı her türlü işlem yok sayıldı.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Kpss Tarih Ders Notları - Burcu Sucu - 2020 Kpss Teknik 0 2,509 27.09.2019, Saat: 20:14
Son Yorum: Kpss Teknik
  İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ - Murat Çınar Kpss Teknik 0 1,265 24.09.2019, Saat: 19:08
Son Yorum: Kpss Teknik
  2020 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notlarım Kpss Teknik 0 2,682 21.09.2019, Saat: 23:59
Son Yorum: Kpss Teknik
  Kpss Tarih Ramazan Yetgin Tarih Notları Kpss Teknik 0 917 21.09.2019, Saat: 23:56
Son Yorum: Kpss Teknik
  Kpss Tarih Ders Notları Kpss Teknik 0 771 21.09.2019, Saat: 23:53
Son Yorum: Kpss Teknik
  188 Madde de Türk İslam Tarihi Kpss Teknik 0 2,036 13.10.2014, Saat: 10:37
Son Yorum: Kpss Teknik
  Kpss Tarih Görsel Notları 02 Kpss Teknik 0 3,140 16.05.2014, Saat: 18:48
Son Yorum: Kpss Teknik

Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi