Forum Gündemi:

Konu Başlığı : Vatandaşlık Genel Tekrar 190 Soru

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 0 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : Kpss Teknik
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
Site Kurucusu
******
727
mesajlar
611
konular
8
REP PUANI
Administrator

24.12.2013
(Kayıt Tarihi)
Bay
(Cinsiyet)
Galatasaray
(Tuttuğu Takım)
(yaşı)
Öğrenci
(Mesleği)
#1
13.07.2014, Saat: 23:51
10 GÜNDE VATANDAŞLIK TEKRARINI EN KESTİRME YOLDAN YAPMANIZ İÇİN
190 SORU VE AÇIKLAMALARI İLE VATANDAŞLIĞI BAŞTAN SONRA TEKRAR ETMİŞ OLACAKSINIZ.
1-Üniversite rektörleri kim tarafından atanır?
Cumhurbaşkanı
2- Anayasa mahkemesi başkanı kaç yıl görev yapar?
4 yıl
3- Bakanlar kurulu kararlarına karşı açılacak iptal davalarına neresi bakar?
Danıştay
4- Danıştay üyeleri kimler tarafından seçilir?
3/4'ü HSYK tarafından, 1/4'ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
5- Milletvekilinin düşürülmesine karşı açılan iptal davalarına hangi mahkeme bakar?
Anayasa mahkemesi
6- Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar?
*Cumhurbaşkanını
* Başbakan ve diğer bakanları
* Yargıtay, danıştay, askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını
* Cumhuriyet başsavcı vekilini
* HSYK ve Sayıştay başkan ve üyelerini
Yüce divanın kararları kesindir.
7- Parlamenter Sistem Özellikleri?
Devlet başkanını meclis seçer. (Son düzenlemeyle Türkiye'de Cumhurbaşkanını halk seçer. Parlementer sistemden farkımız budur.)
*Devlet başkanı siyasi değildir. Yani hiçbir partiyle bağlantısı yoktur.
*Yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır.
* Türkiye bir parlementer sistem örneğidir.
8- Meşruti Monarşi Nedir?
Meşruti monarşi, meclis ve bir krallığın bulunduğu yönetim şeklidir.
İngiltere, Belçika, Japonya gibi devletler örnek gösterilebilir. Bu devletlerde krallık artık önemini yitirmekle beraber temsili bir özellik kazanmıştır.
9- Mutlak Monarşi Nedir?
Mutlak monarşi, sadece bir kişinin yönettiği devlet rejimidir.
10- Oligarşik Devlet Nedir?
Bir sınıfın yönettiği devletlerdir.
11- ABİTAT hangi uluslararası kuruma bağlıdır?
Birleşmiş Milletler'e bağlıdır.
12- Teokratik Devlet Nedir?
Teokratik Devlet, dini olarak bir kişi yada zümre tarafından yönetilen devlettir.
Cumhurbaşkanı vefat ederse yenisi seçilene kadar yerine kim vekalet eder
TBMM başkanı
13- Yargı denetime tabi olmayan durumlar nelerdir?
Yargı denetime tabi olmayan durumlar:
* Cumhurbaşkanının tek başına yapmış olduğu işlemler. (Ör: Anayasa mahkemesi üyelerini seçmesi)
* HSYK kararları (Görevden çıkarma kararları hariç)
* Yüksek askeri şura (YAŞ) kararları (zorunlu emekliye ayırma kararı)
* Memurlara verilen uyarı ve kınama cezaları
14- Devlet güvenlik mahkemeleri ne zaman kaldırılmıştır?
2004 yılında
15- Parti kapatma davalarında anayasa mahkemesinde kaç oy aranır?
Nitelikli çoğunluk yani 2/3'inin oyu aranır.
Anayasa değişikliklerinin şekil bakı
mından iptali için de 2/3'inin oyu gerekir.
Anayasa mahkemesi, diğer tüm kararlarını salt çoğunluk ile alır.
16- Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?
17 asil üyeden oluşur.
* Üyelerin 14'nü Cumhurbaşkanı seçer.
*3 üyesini ise TBMM seçer.
17- İtiraz(defi) yolu nedir?
(Kanun ve KHK'ların anayasaya uygunluk denetim yollarından birisidir.)
Davaya bakan hakime taraflardan biri kanun yada KHK'yı anayasaya aykırı bulursa ve bu iddia ciddi görülürse dava durdurulur.
- Anayasa mahkemesine itiraz edilir.
- Anayasa mahkemesi 5 ay içinde karar verir. (Bu süre içinde karar vermezse dava mevcut kanun, KHK'ya göre davayı sonuçlandırır.)
Anayasa mahkemesi aykırılık iddasını reddederse, kararın resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 10 yıliçinde tekrar başvuru yapılamaz.
18- Kanunların, KHK'ların ve Meclis iç tüzüğünün esas yönünden iptali;
Resmi gazetede yayınlandıktan sonra en geç 60 gün içinde yapılır.
* Anayasa mahkemesi tarafından bakılır.
İptal davası açabilecekler:
* Cumhurbaşkanı
* TBMM'nin 1/5'i
* Ana muhalefet partisi
* İktidar partisi
Anayasa değişiklikleri sadece şekil (biçim) yönüyle incelenir.
Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş döneminde çıkarılan KHK'ler için şekil ve esas bakımından Anayasa mahkemesine iptal davası açılamaz.
20- KHK ve Meclis iç tüzüğünün şekil yönünden iptali başvurusu en geç kaç gün içinde yapılabilir?
Resmi gazetede yayınlandıktan sonra en geç 60 gün içinde, Anayasa mahkemesine yapılır.
İptal istemi yapabilecekler:
* Cumhurbaşkanı
* TBMM'nin 1/5'i
* Ana muhalefet partisi
* İktidar partisi
21- Bakanlar kurulunun yaptığı işlemleri kim denetler?
TBMM
22- Cumhurbaşkanı seçilmek için ne kadar oy almak gerekir?
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
2. Basamak:İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
23- Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç gün içinde tamamlanmak zorundadır?
Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır.
24- Meclis dışından bakan atanabilir mi?
Evet atanabilir.
* Milletvekili seçilme yeterliliklerini taşımak zorundadır.
* Örneğin Kemal Derviş, Ecevit döneminde 2001 krizini çözmek için Amerika'dan çağırılıp bakan yapılmıştır.
(Başbakan milletvekili olmak zorundadır.)
25- Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?
5 yıl
26- TBMM yapacağı tüm işlemlerde en az kaç milletvekili ile toplanır?
184 Milletvekili (1/3)
27-Türkiye Cumhuriyeti'nde yürütme organları hangileridir?
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu
28- Yürütmenin, yapılan işlemlerden sorumlu tarafı hangisidir?
Bakanlar kurulu
29- Bir yasama döneminde sonuçlandırılamayan kanun tasarısı ve teklifleri için ne söylenebilir?
Hükümsüz (Kadük) olurlar.
30- İlmi içtihat nedir?
Bir hukuki meselenin çözümü hakkında hukuk bilginlerinin ortaya koydukları düşüncelere ilmi içtihat denir
31- Hangi hukuk alanında, yazılı hukuk kuralı olmasa bile geleneklere göre karar verilmez?
Borçlar hukuku
32- Genelkurmay başkanı kime karşı sorumludur?
Başbakan
33- Kaymakam idari olarak hangi kurumun temsilcisidir?
Hükümetin temsilcisidir.
34- Sıkıyönetim her defasında en fazla kaç ay uzatılabilir?
4 ay
* Sıkıyönetim ilanı Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılır.
* En fazla 6 ay süre ile ilan edilebilir.
* Gerekiyorsa uzatma en fazla 4 ay olarak TBMM tarafından yapılır.
35- Cumhurbaşkanı sadece hangi suçtan yargılanabilir?
Vatana ihanet suçlaması ile yargılanabilir.
* TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifi ve en az 3/4'ünün vereceği karar ile yüce divana sevkedilir.
* Yüce divan sıfatıyla anayasa mahkemesi yargılar.
NOT: (19.03.2008)
Abdullah Gül hakkında da AKP'nin kapatma davasında suç iddaları bulunmaktadır. Bunlar fiili olarak cumhurbaşkanlığı öncesinde işlendiği idda edildiği için geçerli olabilirler. Yani kısacası Cumhurbaşkanı daha önceki dönemde işlediği bir suçtan yargılanabilir.
36- Başbakan ve bakanların siyasi sorumlulukları TBMM tarafından nasıl denetlenir?
Gensoru ile denetlenir.
* Siysal sorumluluk = Görevleri ilgili sorumluluklarıdır.
37- Bir seçim döneminde en fazla kaç tane ara seçim yapılabilir?
Sadece 1 ara seçim yapılabilir.
38- 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında ortak olarak geçerliliği olan en önemli hüküm hangisidir?
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
39- Köy nasıl kurulur?
İçişleri bakanlığı kararıyla kurulur.
40- Belediye başkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır?
5 yılda bir yapılır.
41- Cumhurbaşkanının meclis dışından aday gösterilebilmesi için kaç vekilin yazılı teklifi gerekir?
20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir.
42- Bir kimse en fazla kaç kez cumhurbaşkanı seçilebilir?
2 kez seçilebilir.
43- Meclis başkanı oylaması nasıl yapılır?
Gizli oylama ile yapılır.
* TBMM üyeleri içinden seçilir.
* Bir yasama döneminde 2 kere meclis başkanı seçilir.
Meclis başkanlığı seçimi:
1. tur: TBMM 2/3'ünün oyu
2. tur: TBMM 2/3'ünün oyu
3. tur: TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu
4. tur: 3. turda en fazla oy alan iki kişi aday olarak kalır. En fazla oy alan seçilir.
44- TBMM başkanlık divanı kimlerden oluşur?
Meclis başkanlık divanı üyeleri:
* Meclis başkanı
* Başkan vekilleri
* Katip üyeler
* İdare amirleri
* Meclis başkanlık divanı seçimi bir seçim döneminde 2 kere yapılır.
TBMM her yıl hangi tarihte kendiliğinden toplanır?
1 Ekim
45- Yüksek seçim kurulu üyelerini kim seçer?
Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir.
* Başkan ve başkanvekilini bu üyeler kendi aralarında gizli oy ile seçerler.
46- Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kim kabul eder?
Yüksek seçim kurulu
47- Seçim bölgelerini kim belirler?
Yüksek Seçim Kurulu belirler.
48- Hangi hallerde ara seçime gitmek zorunludur?
* Boşalan TBMM üyeliklerinin sayısı, üye tam sayısının %5'ini buluyorsa, 3 ay içinde ara seçim yapılır.
* Bir ilin yada bir seçim çevresinin TBMM'de temsilcili kalmaması haline, boşalmayı takip eden 90 günün sonundaki ilk pazar gününde ara seçim yapılır.
49- TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?
4 yıl
50- Milletvekili seçilebilmek için en az eğitim durumu ne olmalıdır?
İlkokul mezunu olmak
51- Milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşını doldurmak gerekir?
25
52- 1982 Anayasasının değiştirelemeyecek hükümleri nelerdir?
İlk 3 maddesi değiştirelemez. Bunların değiştirelemeyeceği 4. maddede yazmaktadır.
1. Madde (Devletin şekli):
Türkiye devleti bir cumhuriyettir.
2. Madde (Cumhuriyetin Nitelikleri):
Türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
3. Madde (Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti):
Türküye cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı, al bayraktır.
Milli marşı, İstiklal Marşı'dır.
Başkenti, Ankara'dır.
53- Savaş sebebiyle seçimler ne kadar süre ertelenebilir?
1 yıl ertelenebilir
54- Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür örgütünün kısaltması hangisidir?
UNESCO
55- Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer?
Cumhurbaşkanı seçer.
56- NATO'nun merkezi nerededir?
Brüksel
57- Cumhurbaşkanı yurtdışındayken yerine kim vekillik eder?
TBMM başkanı
58- Yönetmeliklerin (Ülke genelinin ilgilendiren) iptaline hangi üst mahkeme bakar?
Danıştay
59- Seçim kanunlarını hangi kurum hazırlar?
Sadece TBMM kanun koyar
60- Siyasi partilerin kapatılma davalarını kim açar?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
61- Governörler kurulu hangi kurumun en yüksek yetkili organıdır?
IMF (Uluslararası para fonu)
62- MGK'ya kim başkanlık eder?
Cumhurbaşkanı başkanlık eder.
* Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda başbakan başkanlık eder.
63- Serbest Piyasa Kurulu üyelerini kim atar?
Bakanlar Kurulu
64- Kimler kanun teklif etmeye yetkilidir?
Bakanlar kurulu ve milletvekilleri kanun teklif edebilir.
65- Türkiye NATO'ya hangi yıl üye olmuştur?
1952 de üye olmuştur
66- MGK gündemini kim belirler?
Cumhurbaşkanı
67- Devlet denetleme kurulu hangi kuruma bağlıdır?
Cumhurbaşkanı
68- Laiklik ilkesi ilk defa anayasamıza hangi tarihte girmiştir?
1924 anayasasına 1937 yılında yapılan değişiklikle ilk defa laiklik ilkesi ve diğer Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir.
69- Başbakan yüce divana sevkedilirse ne olur?
Hükümet düşer.
70- Anayasa değişikliği kabul oranı en az kaç kişiyle yapılır?
TBMM üye tam sayısının en az 3/5'i ile yapılır.
71- Bir bakan yüce divana sevkedilirse ne olur?
Bakanlığı düşer
72- Türkiye'de çok partili hayata ne zaman geçilmiştir?
1946
73- Devlet memurlarının kendi kurumları ile ilgili davalarına hangi mahkeme bakar?
İdare mahkemesi
74- Meclis soruşturması için en az kaç milletvekilinin imzasına ihtiyaç vardır?
En az 55 Milletvekili (1/10)
75- Gensoru verilmesi için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?
En az 20 milletvekili gerekir.
* Yada mecliste grubu bulunan bir parti verebilir.
* Parti grubu oluşturmak için en az 20 milletvekiline ihtiyaç vardır.
76- Hangi kurumlar devlet denetleme kurulumu tarafından denetlenmez?
Yargı ve askeri kurumlar denetlenemezler.
77- Tüzük ve kanunların nasıl uygulanacağını belirtmek için ne kullanılır?
Yönetmelik
78- Ara seçim yapılabilmesi için genel seçimler üzerinden en az kaç ay geçmiş olmalıdır?
En az 30 ay geçmiş olmalıdır.
Ayrıca genel seçimlere 1 yıldan fazla bir süre kalmış olmalıdır.
79- Kanunları somutlaştırmak için bakanlar kurulu ne çıkarır?
Tüzük çıkarır.
Tüzükler kanunların uygulanış biçimlerini içererek somutlaştırır.
* Tüzükleri sadece bakanlar kurulu çıkarır.
* Tüzükleri Danıştay denetler.
80- KHK resmi gazetede yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlülüğe girer?
Resmi gazetede yayınlandıktan sonra hemen yürürlülüğe girer.
* Derhal meclise gelip, görüşülüp kabul edilir yada reddedirlir. (Ama o anda yürürlülüktedir.)
81- Bir kanun tasarısını mecliste ilgili komisyon kaç gün içinde inceleyip meclis başkanına gönderir?
45 gün içinde kanun tasarısı/teklifi incelenip onaylanır yada geri çevrilebilir.
* Onaylanan tasarı/teklif meclis başkanına gönderilir.
* Meclis başkanı da hemen genel kurula görüşmek için sunar.
Genel olarak bir yasanın oluşum aşamaları şu şekildedir:
1.Kanun tasarısı/teklifi yapılır.
2. Meclis başkanına sunulur.
3. Meclis başkanı ilgili komisyona sunar.
4. Komisyon 45 gün içinde onaylar yada veto eder.
5. Komisyon onaylarsa tekrar meclis başkanına sunar.
6. Meclis başkanı komisyondan gelen tasarıyı derhal görüşmek çin genel kurula sunar.
7. Genel kurulda kabul edilmezse 1 yıl içinde tekrar görüşülemez.
8. Genel kurulda kabul edilirse Cumhurbaşkanına sunulur.
9. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde onaylayabilir,geri çevrilebilir, anayasa mahkemesine anayasaya aykırılık varsa başvurabilir.
10. Geri çevrilirse 2. kez gönderildiğinde veto edemez. (Değişiklik yapılan bölümler yine veto edilebilir. Aynen gönderilen bölümler veto edilemez)
11. Onaylarsa resmi gazetede yayınlanır ve 45 gün sonra (özel bir tarih belirtilmemişse) kanun yürürlülüğe girer.
82- Bir kanunu Bakanlar kurulu önerirse ne isim alır?
Yasa tasarısı
83- Bir kanunu milletvekili önerirse ne isim alır?
Yasa teklifi
84- TBMM'nin tatile girmesine kim karar verir?
TBMM genel kurulu karar verir.
85- Bir yasayı meclis kabul etmezse tekrar genel kurula en erken ne zaman gelebilir?
En erken 1 yıl sonra gelebilir.
86- Anayasa değişikliği teklifi en az kaç kişiyle yapılır?
TBMM üye tam sayısının 1/3'ü ile yapılabilir.
87- TBMM toplantı yeter sayısı kaçtır?
TBMM üye tam sayısının 1/3'ü yani 184 milletvekilidir.
* Karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Ama salt çoğunluk TBMM üye tam sayısının 1/4+1'inden az olamaz.
88- Ülke ani saldırıya uğrarsa TSK'nın kullanımına kim karar verebilir?
Cumhurbaşkanı acil durumlarda ve TBMM tatildeyken gerekiyorsa silahlı kuvvetlerin kullanımına karar verebilir.
* Normal şartlarda TBMM karar verir.
89- KHK çıkarma yetkisini bakanlar kuruluna neresi verir?
TBMM
90- Türkiye Birleşmiş Milletlere ne zaman üye olmuştur?
1945 yılında üye olmuştur.
* Kurucu üyedir.
91- Türkiye'de AB uyum yasaları sürecinde hangi mahkeme kurulmuştur?
Aile mahkemesi
92- Genel ve özel affı neresi çıkarabilir?
TBMM
93- Yabancı ülkelere temsilci göndermek kimin görevidir?
Cumhurbaşkanı
94- Savaş ilanına neresi karar verir?
TBMM
95- Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan birisi oy kullanabilir mi?
Kullanamaz
96-Partinin temelli kapatılmasına neden olan milletvekillerine ne olur?
Bağımsız milletvekili olarak TBMM çalışmalarına devam eder.
97- Milletvekili, 1 ay içinde 5 kez çalışmalara özürsüz bir şekilde katılmazsa yaptırımı ne olur?
Milletvekilliği düşer.
98- İlçede dirlik ve düzenden sorumlu kişi kimdir?
Kaymakam
99- Belirli bir süre yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına ne denir?
Pozitif hukuk
100- KHK çıkarma yetkisi nereye aittir?
Bakanlar kurulu
101- Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasından kim sorumludur?
Cumhurbaşkanı
102- Milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu nedir?
Milletvekillerinin meclisteki çalışmalarını, düşünce ve sözlerini meclis dışında da açığa vurmaktan sorumlu tutulamamalarıdır.
103- Bir mahkumun sürekli hastalık, sakatlık gibi nedenlerle affedilmesine hangisi karar verebilir?
Cumhurbaşkanı
104- İdari mahkemelerce verilen kararların nihai inceleme yeri neresidir?
Danıştay
105- Milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması itirazlarını neresi inceler?
Anayasa mahkemesi
106- Anayasa mahkemesi başkanını kim seçer?
Anayasa mahkemesi üyeleri kendi aralarında yapacakları oylama ile seçer.
107- Türkiye IMF'ye ne zaman üye olmuştur?
1947
108- Siyasi partilerin kapatılma davalarına hangi mahkeme bakar?
Anayasa mahkemesi
109- TSK'yı Irak'a gönderme yetkisini hükümete neresi vermiştir?
TBMM
* Silahlı kuvvetlerimizin ülke dışına gönderme yetkisi TBMM tarfından hükümete verilir.
110- Bireyi sağ doğmak şartıyla, ana rahmine düştüğü andan itibaren hak sahibi kabul eden özel hukuk?
Medeni hukuktur.
111- Devlet denetleme kurulu hangi teşkilata bağlıdır?
Cumhurbaşkanlığı
112- Yeni kurulan bakanlar kurulunun göreve başlaması hangisi ile gerçekleşir?
Cumhurbaşkanının hükümet listesini onaylaması ile gerçekleşir.
113- Genel seçimlerden önce hangi bakanlıklar görevlerinden çekilir?
Adalet, ulaştırma, içişleri
114- Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uymama durumunda karşılaşılacak tepki nedir?
Müeyyide (yaptırım)
115- TBMM adına genel ve katma bütçeli idarelerin mali denetimini neresi yapar?
Sayıştay
116- İnsan haklarında ilk uluslararası hukuk aracı olarak bilinen çalışmayı yapan örgüt hangisidir?
Birleşmiş Milletler
117- Olağanüstü hal en fazla kaç ay süre ile ilan edilebilir?
6 ay
118- Atatürk milliyetçiliği deyimi hangi anayasamızda kullanılmıştır?
1982 anayasasında kullanılmıştır.
119- Mali yükümlülükler konusunda sayıştayla hangi mahkemenin itilafında sayıştay dikkate alınmaz?
Danıştay
120- Türkiye, insan hakları evrensel beyannamesini ne zaman imzalamıştır?
1948
121- İcra yetkisinin tamamen başbakan ve bakanlar kurulunda olduğu hükümet sistemi hangisidir?
Parlementer sistem
122- Teamülen yada geleneksel anayasa olarak bilinen anayasa hangisidir?
Yazısız anayasa (Tek örneği İngiltere’de dir.)
123- Bir kişi milletvekili olabilimek için en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
25
124- Devlet denetleme kurulu başkan ve üyelerini kim seçer?
Cumhurbaşkanı
125- TBMM'de başbakan ve bakanların cezai sorumlulukları nasıl denetlenir?
Meclis soruşturması
126- Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili davaya hangi mahkeme bakar?
Anayasa Mahkemesi
127- Cumhurbaşkanlığı makamı boşalması halinde yenisi seçilene kadar yerine kim vekillik eder?
Meclis başkanı
128- Bakanlar kurulu, bütçe tasarısını mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM'ye sunmak zorundadır?
75 gün
129- Meclis iç tüzüğünü neresi denetler?
Anayasa mahkemesi
130- Büyükşehir Belediyeleri nasıl kurulur?
Büyükşehir Belediyeleri KHK (Kanun hükmünde kararname) ile kurulur.
131- Belediyeler nasıl kurulur?
Belediyeler müşterek kararname ile kurulur.
132- Avrupa insan hakları mahkemesine başvurmak için ön şart nedir?
İç hukuk yolları tamamen tüketilmelidir
133- Milletvekillerinin dokunulmazlığını kim kaldırabilir?
TBMM
134- 1982 anayasasına göre boşalan bir bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır?
1982 anayasasına göre boşalan bir bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır.
135- Tüzükler tarih belirtilmediği takdirde resmi gazete yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlülüğe girer?
Tüzükler tarih belirtilmediği takdirde resmi gazete yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlülüğe girer.
136- Türkiye'nin AB'ye ilk başvurduğu tarih?
1959 yılında şimdi adı AB olan AET'ye ilk ortaklık başvurusu yapılmıştır.
137- DGM ne zaman kuruldu ve kaldırıldı?
DGM yani Devlet Güvenlik Mahkemesi, 61 anayasasında yapılan 1973 değişikliğiyle kuruldu. 2004 yılında kaldırıldı.
138- Yargıtay üyelerini kim seçer?
HSYK
139- Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi ne zaman verildi?
Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi 1973 yılı değişikliği ile verildi. 61 anayasasıyla güçlendiliren yasamaya karşı yürütme bir nebze güçlendirildi. 82 anayasasında daha da güçlü bir yürütme görüyoruz.
140- Türkiye'de 2 Meclisli yönetim ne zaman olmuştur?
61 anayasasıyla birlikte 2 meclisli yönetim başlamıştır. 82 anayasasıyla birlikte kaldırılmıştır.
TBMM ile birlikte eski siyasetçiler ve önemli kişilerin bulunduğu Cumhuriyet Senatosu vardı.
141- İlk kez özerk kuruluşlar ne zaman oluşturuldu?
61 anayasasında oluşturuldu. Üniversiteler ve TRT'ye özerklik verildi.
* 71 muhtırasından sonra TRT'nin özerkliği kaldırıldı. Üniversiterin özerkliği azaltıldı.
142- Olağanüstü hal her defasında en fazla kaç ay uzatılabilir?
4 ay
* Sıkıyönetim ilanı Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılır.
* En fazla 6 ay süre ile ilan edilebilir.
* Gerekiyorsa uzatma en fazla 4 ay olarak TBMM tarafından yapılır.
143- Başlangıç hükümleri ilk kez hangi anayasada yer aldı?
Başlangıç hükümleri ilk kez 61 anayasasında yer almıştır.
144- Temel hak ve özgürlüklerin en detaylı ele alındığı anayasa?
Temel hak ve özgürlüklerin en detaylı bir şekilde ele alındığı anayasa, 61 anayasasıdır.
* Sosyal devlet ilkesi, Hukuk devleti ilkesi, Demokratik devlet ilkesi ilk kez anayasaya girmiştir.
* Dernek kurma hakkı, sendika hakkı toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı ilk defa verilmiştir.
145- Diyanet işleri başkanlığı ne zaman kuruldu?
Diyanet işleri başkanlığı 61 anayasası ile birlikte kurulmuştur.
146- İlk kez parlamenter sisteme geçtiğimiz anayasa hangisidir?
1961 anayasasıdır.
147- Anayasa mahkemesi kanunları hangi yönüyle inceler?
Anayasa mahkemesi kanunları şekil ve esas bakımından yani iki yönüyle de inceleyebilir.
148- Milletvekillerinin seçim tutanaklarını kim kabul eder?
Yüksek seçim kurulu
149- İdari ve vergi mahkemelerinin verdiği hükümlerin son inceleme yeri neresidir?
Danıştay
150- Anayasa mahkemesi ne zaman kuruldu?
Anayasa mahkemesi, 61 anayasasıyla birlikte kuruldu.
151- TBMM'de karar yeter sayısı kaçtır?
Toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu [TBMM üye tam sayısının 1/4 +1'inden az olamaz (139)]
152- Çoğulcu demokrasi nedir?
Çoğulcu demokrasi, sadece seçilen parti değil azınlıklar ve sivil toplum örgütleri de söz sahibidir. 61 anayasasıyla birlikte çoğulcu demokrasi anlayışı Türk hayatına girmiştir.
153- 1960 ihtilali
1960 ihtilali, sadece demokrat partiye karşı yapılmıştır. Dolayısıyla sadece demokrat parti kapatılmış ve maliye bakanı, dışişleri bakanı ve başbakan idam edilmiştir. Muhalefet partisi konumundaki CHP yeni anayasa yapımına bile katılabilmiştir.
154- Üniter devlet nedir?
Üniter devlette ülke tümüyle tek elden yönetilir. Yasalar tüm bölgelerde uygulanır. Herhangi bir bölgeye özel bir hak verilmez. Türkiye üniter bir devlettir.
155- Kanunların yürürlülüğe girmesi için en son hangi işlem yapılmalıdır?
Resmi gazetede yayımlanması. (Özel bir tarih belirtilmemişse, 45 gün sonra yürürlülüğe girer.)
156- Federal devlet nedir?
Günümüzde en tipik federal sistemle yönetilen devletler: ABD, Rusya, Kanada, Almanya'dır. Federal devlette ülke eyalet gibi birimlere ayrılır, her bölge kendi içinde özerk bir yapı oluşturur dışarıda devlete bağlıdır. Eyaletler kendi yasalarını çıkarıp uygulayabilir.
157- Karma hükümet sistemi hangi anasayamızda uygulanmıştır?
Karma hükümet sistemi 24 anayasasıyla uygulanmıştır. 61 anayasasıyla gerçek anlamda parlementer sisteme geçilmiştir.
158- Çoğunlukçu demokrasi anlayışı nedir?
Çoğunlukçu demokrasi mutlak dmeokrasidir. Azınlık ve sivil toplumlar gözetilmeksizin çoğunluk olarak seçilen partinin istediği olur. 1924 anayasası ile Türkiye'de çoğunlukçu demoktasi benimsenmiştir. 61 anayasasında verilen aşırı özgürlükler bunun bir ters etkisi sonucu bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 1982 anayasasında da bu tepki biraz hafifletilmiştir.
159- Mecliste siyasi parti kurmak için kaç milletvekili gerekir?
20 milletvekili
160- Devletin dini islamdır maddesi ne zaman çıkarıldı?
Devletin dini islamdır maddesi, 1921 anayasasına 1923 değişikliği ile girmiştir.
1924 anayasasından 1928 değişikliği ile çıkarılmıştır. Bu bir laikleşme adımı olarak değerlendirilir.
161- Devlet başkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçildiği sistem hangisidir?
Başkanlık sistemi
162- Ankara ne zaman başkent oldu?
Ankara, 13 Ekim 1923 yılında başkent olmuştur.
163- Sosyal devlet ilkesi ilk defa hangi anayasamızda yer almıştır?
1961 Anayasası
164- Türkiye'nin ilk sert anayasası hangisidir?
Türkiye'nin ilk sert anayasası, 1924 anayasasıdır.
(Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu maddenin değiştirilmesi dahi teklif edilemez.)
165- Kapitalist devlet nedir?
Kapitalist devlette üretim araçları şahıslara aittir. Parasal konumda güçlü olan birey daha üstün ayrıcalıklarra sahip olabilir.
166- Sosyalist devlet nedir?
Sosyalist devlette üretim araçları devlete aittir. Sınıfsal bir ayrılık yoktur.
167- AB ülkelerinde dönem başkanlığı ne kadar sürer?
6 ay
168- Yargı kurumlarının esaslarını ne belirler?
Yargı kurumlarının esaslarını, Yargılama (usül) hukuku belirler
169- Vergi hukuku davalarının üst mahkemesi?
Vergi hukuku davalarının üst mahkemesi, danıştay'dır.
170- Milletvekilliği ile bağdaşmayan eylemlerde ısrar eden vekile ne olur?
Milletvekilliği düşer.
171- Türklerin ilk anayasası nedir?
Türklerin ilk anayasası, osmanlı döneminde 1876 yılında 1. meşrutiyet ile ilan edilmiş Kanun-i Esasi'dir.
1877-78 Osmanlı-Rus harbinde (93 harbi) mebusan meclisinde aşırı muhalefet yapılması nedeniyle 2. Abdülhamid tarafından Mebusan meclisi kapatılmıştır. Fakat kanun-i esasi 1922 yılına kadar yürürlülükte kalmıştır. 1921 anayasası çerçeve anayasa olması nedeniyle kanun-i esasi ile birlikte 1 yıl gibi bir süre kullanılmak zorunda kalınmıştır
172- Osmanlıda batılı devletlerin baskısıyla yapılmış en büyük yenilik nedir?
Osmanlıda batılı devletlerin baskısıyla yapılmış en büyük yenilik, Islahat fermanıdır.
173- Olağanüstü hal durumunu hangisi uzatabilir?
TBMM
174- Osmanlıda ilk kez padişah nerede kanun üstünlüğünü kabul etti?
Tanzimat Fermanı ile padişah ilk kez kanun üstünlüğünü kabul etti. Ayrıca tanzimat fermanı tek taraflı olarak padişahın kendi isteğiyle ilan edilmiş olmasıyla da ayrı bir özellik taşır.
175- Olağanüstü hal ilan yetkisi kime aittir?
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir.
176- Osmanlıda ilk demokratikleşme adımı nedir?
Osmanlıda ilk demokratikleşme adımı, Sened-i ittifaktır.
177- Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiyi hangi hukuk ele alır?
Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiyi, yani devletler arasındaki ilişkiyi devletler hukuku ele alır.
178- Bir Türk ile bir Fransız arasındaki ilişkiyi hangi hukuk ele alır?
Bir Türk ile bir Fransız arasındaki ilişkiyi, yani kişiler arasındaki ilişkiyi özel hukuk ele alır.
179- Mevzu hukuk nedir?
* Sadece yazılı kurallardır.
179- Bütçe kanunu hangi tarihte yürürlülüğe girer?
1 ocak
180- Pozitif hukuk nedir?
Yürürlükte olan yazılı, yazısız tüm kurallara pozitif hukuk denir.
181- İlk anayasal belge nedir?
İlk anayasal belge, sened-i ittifaktır.
2. Mahmut ile ayanlar arasında hazırlanmıştır.
Ayanları kontrol altına alarak, merkezi yönetimi güçlendirmiştir.
182- Meclis Hükümeti Sistemi
Meclis Hükümeti Sistemi:
* Bir devlet başkanı yada başbakanlık makamı yoktur.
* Kuvvetleri birliği ilkesi benimsenmiştir.
* En tipik örneği İsviçre'dir. Türkiye 1921 anayasası geçerli olduğu 1921-23 yılları arasında meclis hükümeti sistemini kullanmıştır. 1923 yılında yapılan değişiklikle Türkiye Cumhuriyet sistemine geçmiştir.
183- Başkanlık Sistemi Özellikleri
Başkanlık Sistemi:
* Sert bir kuvvetler ayrılığı vardır. Yasama yürütmeyi görevinden alamaz yada yürütme yasanın işine karışamaz.
* Devlet başkanını halk seçer. (Türkiye'nin başkanlık sistemi ile ortak özelliği budur.)
* Devlet başkanı bir parti mensubudur. Yani siyasidir.
* En tipik örneği ABD'dir.
184- Parlamenter Sistem Özellikleri?
Parlamenter sistem:
*Devlet başkanını meclis seçer. (Son düzenlemeyle Türkiye'de Cumhurbaşkanını halk seçer. Parlementer sistemden farkımız budur.)
*Devlet başkanı siyasi değildir. Yani hiçbir partiyle bağlantısı yoktur.
*Yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır.
* Türkiye bir parlementer sistem örneğidir.
185- Sosyal hayatı düzenleyen kuralları hangileridir?
Din, Ahlak, Görgü ve hukuk kuralları
186- Maddi yaptırıma sahip, sosyal hayatı düzenleyen kurallara ne ad verilir?
Hukuk kuralları.
187- Maddi yaptırım ile manevi yaptırım arasındaki fark nedir?
Maddi yaptırım devlet gücü ile desteklenir; manevi yaptırımda ise, uyup uymama kararını kişi kendisi verir.
188- Yaptırım türleri nelerdir?
Ceza, Cebri İcra, Tazminat, Hükümsüzlük, İptal
189- Hukukun dalları nelerdir?
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk
190- Hangi hukuk dalında ast-üst ilişkisi vardır?
Kamu hukukunda.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Kpss Vatandaşlık Ders Notu - Burcu Sucu - 2020 Kpss Teknik 0 2,874 27.09.2019, Saat: 19:54
Son Yorum: Kpss Teknik
  2014 KPSS Vatandaşlık Hap Bilgiler Kpss Teknik 0 1,283 25.05.2019, Saat: 01:28
Son Yorum: Kpss Teknik
  Vatandaşlık Anayasa Burcu Sucu Defter Notu 2019 Kpss Teknik 0 3,307 21.04.2019, Saat: 23:23
Son Yorum: Kpss Teknik
  Vatandaşlık Konu Anlatım Ebim Yayınları Kpss Teknik 7 11,346 04.11.2014, Saat: 00:03
Son Yorum: Kpss Teknik
  Vatandaşlık Kısa Kısa Notlar-02 Ali Hoca 0 2,473 20.10.2014, Saat: 15:01
Son Yorum: Ali Hoca
  Vatandaşlık Kısa Kısa Notlar-01 Ali Hoca 0 2,972 20.10.2014, Saat: 14:49
Son Yorum: Ali Hoca
  İhtiyaç Vatandaşlık-1 Kpss Teknik 0 3,552 05.02.2014, Saat: 17:57
Son Yorum: Kpss Teknik

Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi